Illustrasjon: Link Arkitektur

Bane NOR Eiendom og Seltor Bolig skal utvikle 70 boliger i Holmestrand

Bane NOR Eiendom AS og Seltor Bolig AS inngår samarbeidsavtale med mål om å utvikle 70 boliger på Strandholmen i Holmestrand.

De to eiendomsselskapene planlegger å gjennomføre utbyggingen i et felles eiet utbyggingsselskap.

- Dette flotte boligprosjektet er helt i tråd med Seltor Boligs vekststrategi, og vi ser frem til et godt samarbeid med Bane Nor Eiendom, sier konsernleder Stian Råmunddal i Seltor Gruppen AS i en pressemelding.
- V i gleder oss til å komme i gang med dette attraktive og sentralt plasserte prosjektet rett ved Holmestrand stasjon. Med sin unike beliggenhet rett ved sjøkanten er vi sikre på at prosjektet vil bli populært i boligmarkedet. Vi mener også at den nye strandpromenaden vil gi Holmestrand et flott løft, sier utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom i meldingen.

Det planlagte boligprosjektet ligger like ved Holmestrand, og består av tre boligbygg på henholdsvis seks, seks og åtte etasjer. Langs sjøen skal det etableres en strandpromenade som blir en del av et sammenhengende gang- og sykkelsystem mot sentrum i sør, og nordover langs det nedlagte jernbanesporet.

Salgs- og byggestart for prosjektet blir etter planen i 2021, skriver utviklerne.