Bane Nor Eiendom utvikler «trekanttomten» i Kristiansand mellom jernbanestasjonen, riksvei E39 og Kvadraturen. Rambøll er en av leietakerne som allerede har flyttet inn i E-bygget. Foto: Johnny Skarpeid

Bane Nor Eiendom utvikler «trekanttomten» i Kristiansand mellom jernbanestasjonen, riksvei E39 og Kvadraturen. Rambøll er en av leietakerne som allerede har flyttet inn i E-bygget. Foto: Johnny Skarpeid

Bane Nor Eiendom har inngått fire rådgiver-avtaler

Bane Nor Eiendom har inngått fire parallelle rammeavtaler innen fagområdet rådgivende ingeniører.

Avtalene er inngått med firmaene, Rambøll, COWI, Multiconsult og Norconsult.

Avtalene dekker rådgivning innenfor alle fagområder, fra mulighetsstudier til ferdigstillelse av prosjekter. Rammeavtalen kan i tillegg benyttes på ombygging og endring av eksisterende bygninger.

– For oss er dette både en attraktiv og strategisk viktig avtale. I prosjekter for Bane Nor Eiendom AS vil vi også ha stort fokus på å forebygge og redusere miljøbelastningene, legge til rette for at effektene av prosjektene gjør det enkelt og attraktivt for interessenter å ta gode og miljøvennlige valg i hverdagen. I tillegg er det et poeng for oss at det skapes arbeidsplasser og nabolag som møter de demografiske behovene, sier divisjonsleder John Harald Amundsen i Rambøll i en pressemelding.

Kontrakten er landsdekkende, men med hovedvekt langs jernbanenettet og større knutepunkter. Prosjektene Bane Nor Eiendom fremhever er prosjekter i komplekse bysituasjoner og i grensesnitt mellom samferdsel og eiendomsutvikling.

Maren Hersleth Holsen er divisjonsleder for plan og urbanisme i Henning Larsen. Hun påpeker den unike muligheten Bane Nor har til å påvirke at by- og stedsutviklingen i Norge går i en bærekraftig retning.

– Vi i Henning Larsen er særlig fornøyde med å kunne bidra inn i tidlig fase. Gjennom å gå i dialog med kommuner og ha tydelige forventninger til klima- og naturhensyn allerede i planfasen kan Bane Nor Eiendom bli et forbilde for andre aktører i eiendomsbransjen.