Illustrasjonsfoto: Ådne Homleid
Illustrasjonsfoto: Ådne Homleid

Bane Nor annullerte 348 millioner i dagmulkt på Follobanen

Da AGJV og Bane Nor inngikk en tilleggsavtale på Follobanen verdt 483 millioner kroner i fjor høst, var 350 millioner av summen et insentiv for å rekke delleveranse 30. oktober 2022. Samtidig ble dagmulkt på totalt 348 millioner kroner annullert som en del av tilleggsavtalen.