Statsbygg har nå kjøpt et tre fra P. Kortegaarder Planteskole i Langeskov i Danmark. Det nye eiketreet er rundt 10 meter høyt, og skal plantes ut til våren. Foto: Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum/Facebook

Bakteriedød og lange røtter har skapt tretrøbbel for det nye Nasjonalmuseet

Først døde den 65 år gamle eika fra Tyskland, så kunne ikke eikegaven fra Oslo plantes ut før om fem år. Nå krysser Statsbygg fingrene for at alle gode ting er tre.

Mandag 25. mars i 2019 la et Color Line-skip til kai på Vippetangen i Oslo. Med seg i lasten hadde Kiel-fergen et nøye utplukket 65 år gammelt eiketre fra Bremen som skulle plantes ut på Museumsplassen til det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

For å sikre treet et langt liv, var det lagt ned mye arbeid for å sikre gode vekstforhold for det elleve meter høye treet.

Blant annet var området tilrettelagt med automatisk vanningsanlegg med gjødselinjektor.

Likevel viste det seg raskt at den tyske eika ikke fant seg til rette på Museumsplassen i Oslo. Ifølge forskning.no hadde treet  skrantet og vist tydelige tegn på vantrivsel siden juni 2019, og i februar i år falt dødsdommen over det håndplukkede eiketreet.

Kommunikasjonsleder i Statsbygg for Nasjonalmuseet, Birgitte Bye, var til stede da det tyske eiketreet ble plantet på Museumsplassen til Nasjonalmuseet våren 2019. En bakterie førte til sykdom og i februar falt dødsdommen over treet. Arkivfoto: Truls Tunmo

– Vi var uheldige med den første eika, fordi den hadde med seg en bakterie som ikke hadde vært påvist i Norge tidligere. For å hindre spredning, var det derfor viktig å kondemnere treet så fort som mulig, sier kommunikasjonsleder Birigitte Bye i Statsbygg.

Dermed måtte eika brennes, noe som vekket følelser både hos publikum og i Oslo kommune.

– Det er en trist sak, og tuntreet har engasjert veldig mange. Da Oslo kommune hørte historien, ville de svært gjerne bidra med hjelp. De hadde noen eiketrær på den gamle planteskolen Engebråten på Grefsen som de tilbød oss å se på. Der fant landskapsarkitektene et flott tre som vi skulle få gratis i gave fra kommunen, forklarer Birgitte Bye.

Men den rause gaven fra Oslo var heller ikke problemfri. Røttene på eika fra Engebråten viste seg nemlig å være lengre enn det man trodde på forhånd.

For å beskytte treet, mente eksperter at det beste ville være rotskjære treet hver vår i fem år fremover.

Det ville i tilfelle ført til at eikegaven fra Oslo ikke ble plantet ut foran museet før våren 2026.

– Så lenge kunne ikke vi vente, fordi da ville ikke fått ferdigattest på bygget. Det er også et ønske at treet står på tunet når bygget åpner i 2021. Derfor har vi nå kjøpt et tre fra P. Kortegaarder Planteskole i Langeskov i Danmark. Det nye eiketreet er rundt 10 meter høyt, og skal plantes ut til våren, sier Birgitte Bye.

– Så da er det bare å krysse fingrene og håpe at alle gode ting er tre?

– Ja, nå håper vi at alt går som det skal. Det er gjort undersøkelser av jorda på Museumsplassen, og det er ikke bakterier der. Så nå planter vi det danske treet i mars, slik at det er klart til åpningen som trolig blir høsten 2021, sier Birgitte Bye.