– Vi har fått med oss toneangivende aktører som kan belyse hvordan vi som næring kan bidra til det grønne skiftet, sier Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

– Vi har fått med oss toneangivende aktører som kan belyse hvordan vi som næring kan bidra til det grønne skiftet, sier Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Bærekraft og klima i sentrum på RIFs Høstkonferanse

Bærekraft og klimabidrag i BAE-næringen blir gjennomgangstema for RIFs tradisjonelle Høstkonferanse.

– Også i år blir det et kostnadsfritt webinar som alle kan følge, skriver RIF i en pressemelding. Sendingen vil bli streamet på bygg.no

– Vi har fått med oss toneangivende aktører som kan belyse hvordan vi som næring kan bidra til det grønne skiftet, sier Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i meldingen.

Høstkonferansen finner sted tirsdag 26. oktober klokken 09.

RIFs styreleder og Rambølls administrerende direktør Ole-Petter Thunes innleder Høstkonferansen med en vurdering av status i BAE-næringen etter nesten to år med pandemi. Sigbjørn Aanes, partner i First House følger opp med en politisk analyse etter valget og ny regjering. Deretter kommer RIFs Liv Kari Skudal Hansteen med sine betraktninger rundt hvordan BAE-næringen best kan bidra til det grønne skiftet. Tidligere Cicero forsker og partner i Kruse Larsen vil presentere EUs taksonomi og forklare hvilken betydning det får for næringen.

Bærekraftsentreprenør Cilia Holmes Dahl, som tidligere var bærekraftsdirektør i Aker Biomarine, skal holde et innlegg om bærekraftige forretningsmodeller. IT-spesialisten Torgeir Waterhouse bidrar deretter med et innlegg om hvordan ny bruk av data, kunstig intelligens og ny teknologi kan bidra til å nå Norges klimamål og gjøre byer, bygg og infrastruktur mer robuste for klimaendringer. Director i Degree of Freedom, Gaute Mo skal presentere Finansparken i Stavanger og Spor X i Drammen.

Norconsults konsernsjef Egil Hogna skal deretter lede en samtale rundt temaet: «Hvilke grep må prioriteres av næringen og myndighetene for at vi skal gjennomføre det grønne skiftet?». Deltakerne i samtalen/debatten er administrerende direktør i Backe-gruppen og styreleder for EBA, Eirik André Gjelsvik, administrerende direktør i Nye Veier Anette Aanesland, porteføljedirektør i OsloBygg KF Kjersti Folvik og administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.

Årets vinner av EFCA Future Leaders og Årets Unge Rådgiver 2020 Krzysztof Wojslaw avslutter den faglige delen av Høstkonferansen med et innlegg om hvordan generativ design kan bidra til økt bærekraft. Liv Kari Skudal Hansteen avslutter dagen med å dele ut prisen til Årets Unge Rådgiver hvor foreningen melder de i år har mottatt mange sterke nominasjoner.

– Programmet for årets Høstkonferanse er lagt opp slik at det er av interesse for alle i hele BAE-næringen, ikke bare rådgiverne, sier Skudal Hansteen.