Backe Stor-Oslo har inngått avtale med Oslobygg om en total rehabilitering av Lilleborg skole. Illustrasjon: FuthArk Arkiteter AS

Backe Stor-Oslo har inngått avtale med Oslobygg om en total rehabilitering av Lilleborg skole. Illustrasjon: FuthArk Arkiteter AS

Backe totalrehabiliterer Lilleborg skole i Oslo

Backe Stor-Oslo har inngått avtale med Oslobygg om en total rehabilitering av Lilleborg skole. Skolen, som ble grunnlagt i 1898, skal utbedres og oppdateres til moderne standard.

Arbeidet med prosjektering starter opp umiddelbart, og byggestart er satt til august. Ferdigstillelse er oktober 2026. Kontraktssum er 368 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

– Lilleborg skole er en flott, klassisk byskole, og for oss er det en verdi i seg selv å sikre at skolen skal få være til glede for elever og lærere i mange nye år. Når vi er ferdig har skolen fått nye vinduer, total innvendig rehabilitering, komplett nytt teknisk anlegg og forurenset masse i skolegården er fjernet og nytt utemiljø, forteller Arne Landmark, daglig leder i Backe Stor-Oslo i en pressemelding.

Utbedring av teknisk anlegg innebærer å etablere 17 energibrønner og skifte ut alt av ventilasjon i skolebygget.

Utover utskifting av vinduer og teknisk anlegg, skal den gamle rektorboligen refundamenteres, et anneks skal forsterkes og en trafostasjon skal få ny plassering.

Byggestart er satt til august. Ferdigstillelse er oktober 2026. Illustrasjon: FuthArk Arkiteter AS

Byggestart er satt til august. Ferdigstillelse er oktober 2026. Illustrasjon: FuthArk Arkiteter AS

Samme fasade

Lilleborg skole består av totalt av fem bygg, med et samlet bruttoareal på cirka 8.600 kvadratmeter. Fire av bygningene er bygget mellom 1898 og 1917 og disse er gul-listet av Oslo kommune. Et gymbygg ble satt opp i 1985.

I oppussingen av skolen vil alle innvendige lette konstruksjoner fjernes, slik at kun fasade og bærevegger står. Deretter skal en ny og moderne skole etableres innenfor den ærverdige og gamle fasaden.

I tillegg til å bevare bygningene er det en klar målsetting å sikre gjenbruk mest mulig inventar og møbler. En sterk pådriver til dette er Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Utslippsfritt foran

Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt.

Lilleborg skole skal ifølge pressemeldingen leveres i tråd med denne målsettingen, og det gjelder transport av masser til å fra byggeplass og maskiner som benyttes på byggeplassen.

- Vi synes det er flott å bli utfordret på å levere et utslippsfritt byggeprosjekt, både innenfor og utenfor byggegjerdet. Det er selvsagt noe mer utfordrende for oss og alle som skal levere til byggeplassen, og det krever litt ekstra forberedelse med hensyn til strømforsyning. Men vi har god kontroll på dette. Vi opplever også at våre UE-er synes dette er en positiv utfordring, forteller prosjektleder Bjørn Vesteng i Backe Stor-Oslo.