I 2019 var konsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe kritisk til manglende mangfold og lav kjønnsbalanse i byggenæringen. På Byggedagene roste han næringen for å ha tatt grep. Foto: Arve Brekkhus

I 2019 var konsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe kritisk til manglende mangfold og lav kjønnsbalanse i byggenæringen. På Byggedagene roste han næringen for å ha tatt grep. Foto: Arve Brekkhus

Backe-sjefen hyllet mangfoldsarbeidet i byggenæringen

På tre år har mangfoldsarbeidet i byggenæringen tatt seg skikkelig opp, mener konsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe.