Illustrasjon: LINK Arkitektur.

Backe bygger kontorbygg i Stavanger

Endelig er det klart for utbygging og rehabilitering av Industri Energis kontorbygg i Kongsgata i Stavanger sentrum.

Backe Rogaland as har fått oppdraget med å bygge ut og rehabilitere prosjektet i Kongsgata. Byggherre er Industri Energi, et LO-forbund, skriver Backe Rogaland i en pressemelding.

Industri Energi har utviklet Kongsgata-prosjektet over lang tid, og i tett samarbeid med Byantikvaren og det politiske miljøet i Stavanger. Nå er alle tillatelser på plass, prosjekteringen går inn i siste detaljeringsfase og byggingen skal starte.

Byggherreombud og ansvarlig for prosjektutviklingen frem til byggestart, har vært Metier OEC – med prosjektleder Per-Otto Bonden i spissen. Metier OEC har også ledet samspillsfasen med Backe Rogaland.

Backe startet opp med rigging og klargjøring av byggeområdet 2. mai, og det er planlagt at prosjektet skal stå ferdig innen mai 2019. Prosjektleder Steinar Gysland i Backe mener denne tidsplanen vil gå veldig greit.

– Det vil selvsagt kreve noe ekstra da vi bygger sentralt i bykjernen. Men bruk av LEAN-prinsipper i planlegging, gir oss god kontroll på gjennomføringen, sier han.

Per-Otto Bonden i Metier OEC påpeker spesielt at det er et felles mål for alle involverte at det ikke skal være personskader i prosjektet.

– Vi skal heller ikke gi omgivelsene unødige plager i gjennomføringen. Dette sammen med et mål om at prosjektet skal overleveres med 0 feil, gjør at vi er nødt til å planlegge veldig nøye, sier han.

– Det at Backe nylig har avsluttet en vellykket ombygging av Atlantic Hotell, gjør oss trygge på at vi skal få dette til å bli et flott prosjekt for alle involverte, fortsetter Bonden.

Fasade på trehusene mot Kongsgata skal beholde fasadeutrykket, men de skal også rehabiliteres. Unntaket er nummer 54 som er revet. Det bygges samtidig et 5-etasjers nybygg langs Bergelandsgata, som knyttes sammen med de øvrige byggene med en glassgate, skriver Backe i meldingen.

Byggherren, representert ved Aili Klami, mener at arkitekten LINK Arkitektur har løst oppgaven på en veldig god måte.

– Ved at vi beholder den sørlige delen av husrekken som ligger ut mot Kongsgata vil dette gateløpet beholde sin karakter. Det legges samtidig opp til et moderne arbeidsmiljø selv om de gamle fasadene bevares. Bruk av moderne teknologi for klimastyring og blant annet LED- belysning, gir byggene svært lavt energiforbruk. Vi gleder oss til å komme ut i markedet med tidsmessige og flotte kontorarealer, sier byggherrerepresentanten.

Aili Klami trekker også frem det gode samarbeidet de har hatt med Byantikvar og kommunens politikere og administrasjonen.

– Det er ekstra hyggelig for oss å få lov til å være med å bidra til å noe som har verdi for Stavanger sentrums identitet.