Avlyser Byggedagene 2020 - jobber med å sette opp arrangementet på et senere tidspunkt

Med bakgrunn i de siste dagers utvikling rundt spredningen av koronaviruset har Byggeindustrien/bygg.no, EBA og BNL valgt å avlyse Byggedagene 2020, med ByggeGalla, som etter planen skulle blitt arrangert i Oslo 25. og 26. mars. Det jobbes nå med muligheter for sette opp arrangementet på et senere tidspunkt.

– Sett i lys av utviklingen rundt spredningen av koronaviruset, rådene fra Folkehelseinstituttet og hvordan dette nå påvirker hele samfunnet, hadde vi ikke noe annet valg enn å avlyse og utsette årets utgave av Byggedagene. Dette arrangementet samler hvert år flere hundre personer, og det ville ikke vært ansvarlig å gjennomføre samlingen i dagens situasjon, sier administrerende direktør Ragnar Sandin i Byggeindustrien/Bygg og Anlegg Media AS, som står bak gjennomføringen av Byggedagene.

Han understreker at dette selvsagt ikke er en situasjon man ønsket å havne i, men at det likevel var en lett beslutning å ta gitt utviklingen vi nå ser og den potensielle smittefaren et så stort arrangement midt i Oslo sentrum ville gitt.

– Vi jobber nå med å finne frem til alternative nye datoer etter sommeren på et hotell i hovedstaden. Ettersom Radisson BLU Plaza Hotel skal sette i gang med en større utvidelse senere i vår, kan vi ikke kjøre arrangementet der slik det var planlagt til årets arrangement i mars, sier Sandin.

Han legger til at så snart muligheten for å arrangere Byggedagene på et senere tidspunkt, inkludert utdeling av prisene Årets Bygg, Årets Anlegg og Årets Trebyggeri, er avklart, vil det komme informasjon om dette.