.Det er mye vann i Akerselva . Flere underganger er fylt med vann Foto: Lars Thomas Nordby / NTB
.Det er mye vann i Akerselva . Flere underganger er fylt med vann Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

Avløpssystemet i Oslo tåler ikke nedbørsmengden – avløpsvann renner ut i vassdrag og fjorden

Oslo kommune opplyser at avløpssystemet ikke klarer å ta unna nedbørsmengdene. Folk må ikke bade i fjorden nå, sier de.

– Akkurat nå er det mye vann i avløpssystemet i Oslo på grunn av nedbør og snøsmelting. Dette fører til at avløpsvann renner ut i vassdrag og fjord. Oslo kommune anbefaler at folk unngår bading i Oslofjorden, skriver kommunen i en pressemelding.

Kommunen opplyser at avløpssystemet ikke er innrettet for å håndtere de vannmengdene som er nå.

– Tunneler er fulle, og begge renseanleggene går for fullt. Dessverre klarer ikke systemet å ta unna alle vannmassene som fører til at avløpsvann går i overløp. Overløp betyr at avløpsvann og regnvann slippes ut i elver og vassdrag, skriver kommunen.

Det er registrert elleve aktive overløp tirsdag.

De advarer mot at problemet kommer til å vedvare nå som det er meldt snøsmelting.

– Det er ventet økte temperaturer i dagene som kommer, som vil bety at snøsmeltingen vil øke i mengde. Det er dermed ventet at vannføringen i elvene vil øke ytterligere, skriver kommunen.

Oslofolk advares også mot å være forsiktige når de ferdes langs Akerselva, der Vann- og avløpsetaten har økt vannføringen til 15 kubikkmeter i sekundet. Det er enorme krefter i sving, heter det fra etaten.