Audun Skandsen og Roar Svensen (t.h.)

Audun Skandsen til FLOW Group

Ragnar Svensen AS i Stavanger, som nå blir en del av FLOW Group, har ansatt Audun Skandsen som ny prosjektleder og kalkulatør. 

Han kommer fra Roxel Tekniske AS i Stavanger, og har i tillegg erfaring og bakgrunn fra Multiconsult AS og Sig. Halvorsen AS.

Roar Svensen, daglig leder i Ragnar Svensen AS, er meget godt fornøyd med å få med seg Audun Skandsen på laget.

- Med hans bakgrunn, kompetanse og erfaring vil vi ytterligere forsterke vår posisjon i bedriftsmarkedet i vår region, sier Roar Svensen.

Mads Meisingset, daglig leder i FLOW Group, understreker viktigheten av å tiltrekke denne type kompetanse og erfaring som Audun Skandsen besitter inn i FLOW Group, og ser frem til å ønske Audun velkommen inn i gruppen.

Audun Skandsen tiltrer i stillingen etter sommeren 2017.