Atlant Entreprenør hadde grunnarbeidskontrakten på Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika, men i 2015 valgte Oslo kommune å heve kontrakten med entreprenøren, noe entreprenøren senere tok til retten. Arkivfoto

Atlant Entreprenør SVS er konkurs

Torsdag 27. desember ble det i Tønsberg tingrett åpnet konkurs i boet til Atlant Entreprenør SVS AS.

Tønsberg-selskapet, som ble etablert i 1995, hadde 19 ansatte når det ble begjært oppbud i virksomheten.

– Alle de 19 ansatte ble sagt opp fra sine stillinger fra konkursboets side på nyttårsaften, bekrefter bostyrer Knut Skagen, advokat i Thomassen Skagen Advokatfellesskap, overfor Byggeindustrien.

Skagen forteller at det i oppbudsbegjæringen fremkommer at selskapets samlede gjeld er på cirka 83 millioner kroner – mens selskapets verdier anslås til 46,7 millioner kroner.

– Selskapet er dermed insolvent og det var riktig å åpne konkurs av Tønsberg tingrett, sier Skagen.

Ifølge proff.no hadde selskapet, som endret navn fra Atlant Entreprenør AS til Atlant Entreprenør SVA AS i mars 2017, driftsinntekter på cirka - 4,2 millioner kroner i 2017 – og et negativt resultat på 30,7 millioner kroner. I 2016 omsatte selskapet for 60 millioner kroner, med et minusresultat på 7,3 millioner kroner, mens inntektene i 2015 var på 130 millioner kroner, med et negativt resultat på 8,4 millioner kroner.

Atlant Entreprenør sikret seg i 2014 grunnarbeidskontrakten på Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika, men som Byggeindustrien tidligere har skrevet, valgte Oslo kommune i 2015 å heve kontrakten med entreprenøren, noe entreprenøren senere tok til retten. I fjor sommer tilkjente Oslo tingrett entreprenøren en erstatning på over 30 millioner kroner for ulovlig heving av kontrakten.

– Selskapet har vært i noen rettslige tvister. Kontrakten med Oslo kommune for Deichmanske hovedbibliotek startet det hele. Dommen hvor Atlant Entreprenør SVS er tilkjent erstatning etter hevingen av kontrakten er rettskraftig, men vi vet foreløpig ikke hvor mye av denne summen som vil tilfalle konkursboet, sier Skagen.

Bostyrer Skagen sier det er for tidlig å kommentere hvor mange som har krav i boet, men første skiftesamling er satt opp til onsdag 13. februar.

Atlant Entreprenør AS og Atlant Gruppen er ikke omfattet av konkursen i Atlant Entreprenør SVS AS.