Prosjektutvikler Eirik Vollen, prosjektutviklingsleder Bjørn Olaf Larmerud, regionsjef prosjekt Leif Stensrud, prosjektutvikler Christopher Fjeld og avdelingssjef Snorre Barking. Foto: Stian Gregersen

Assemblin vant kontrakter til 800 millioner

Assemblins røravdeling i Oslo har på kort tid fått inn prosjekter med en samlet verdi på 800 millioner kroner.

I en pressemelding skriver de at det dreier seg om tre prosjekt:

Storbylegevakta i Oslo
Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
Totalentreprenør: Skanska Norge AS

Kjelleren under regjeringskvartale t
Byggherre: Statsbygg
Samspillentreprenør: Veidekke AS

Construction City på Ulven
Byggherre: Construction City Eiendom AS
Totalentreprenør: AF Bygg Oslo/Betonmast

- Pris vil alltid være en faktor når en konkurrerer om jobber, men nå henter vi tre av de virkelig store oppdragene i markedet først og fremst gjennom dokumentert kvalitet og oppdragsforståelse, sier Leif Stensrud, regionsjef prosjekt i Assemblin AS i meldingen.
- Disse jobbene er resultat av flere år med målrettet satsing på kompetansebygging og leveransekvalitet. Nå fester vi for alvor grep i det øverste sjiktet av markedet – der hvor vi er aller best, og der vi sikrer den langsiktige driften av selskapet, legger han til.
Alle de tre prosjektene er basert på samspillkontrakter. For Oslo storbylegevakt har Assemblin også signert kontrakt for utførelse, mens de to andre oppdragene fortsatt er i samspillfasen.