Assemblin. Foto: Daniel Nilsson

Assemblin skal være klimanøytrale innen 2040

I slutten av 2019 vedtok Assemblins styre en ny klimastrategi, og nå er strategien supplert med en egen klimaagenda.

Assemblins klimaagenda inneholder et langsiktig klimamål som innebærer at deres direkte utslipp må være klimanøytrale innen 2040. Dette betyr at virksomheten ikke skal ha direkte netto utslipp av klimagasser i atmosfæren innen 2040, og deretter oppnå negative utslipp, skriver selskapet i en pressemelding.

De skal også jobbe for å redusere sine indirekte utslipp. Som et delmål skal de direkte karbondioksidutslipp være minst halvert innen 2030, og redusert med minst 85 prosent innen 2040 (med 2019 som base). De opplyser at klimakompensasjon kan benyttes for de gjenværende fossile utslippene.

- Over tid skal vi minimere bruk av fossilt drivstoff til bilparken og fossile energikilder ved oppvarming av lokalene våre. Vi skal også minimere bruk av produkter basert på fossile materialer. Samtidig ønsker vi å bidra til klimaendringene ved å tilby klimasmarte produkter og løsninger fra et livssyklusperspektiv. Vi må ha markedsledende kompetanse når det gjelder for eksempel energieffektivitet og fjernvarme, sier Mats Johansson, administrerende direktør og konsernsjef i Assemblin, i meldingen.

- Klimaspørsmålet er en av våre mest akutte globale utfordringer, og vi opplever tydelig økt klimaforpliktelse, både internt og blant våre kunder og eiere. Vår klimagenda er derfor en viktig del av puslespillet i vårt bærekraftsarbeid, et bevis på vårt miljøengasjement og en konkret støtte i vår reise mot en klimanøytral virksomhet. Jeg er glad og stolt over at vi nå har både en klimastrategi og en klimaagenda på plass, sier Åsvor Brynnel, leder for kommunikasjon og bærekraft i Assemblin.