Asplan Viak og Energibygg tildelt klimaoppdrag

Asplan Viak i samarbeid med Energibygg AS vant anbudet for case-studier knyttet til 26 ulike bygninger i Innlandet knyttet til prosjektet Bevar bygg – bevar klima.

Det gamle pensjonatet Granum gård i Fluberg er en av bygningene som er med i prosjektet Bevar bygg - bevar klima. Foto:Privat

I en pressemelding fortelelr Innlandet fylkeskommune at det var 14 tilbydere som kjempet om oppdraget.

Rammen for oppdraget er om lag to millioner kroner. Befaringer og vurderinger av aktuell energioppgradering av bygningene sammen med eierne starte allerede nå i juni.

Eierne får råd om fornuftig etterisolering og andre energitiltak på bygningene og det vil bli gjort en rekke beregninger av klimaeffekten av ulike valg.

Beregningene skal gi grunnlag for utregning av hvor mye utslippet av klimagass kan reduseres ved fornuftig gjenbruk, oppgradering og vedlikehold av bygningsmassen i Innlandet, skriver fylkeskommunen.

Målet er at flere bygninger i Innlandet skal oppgraderes og gjenbrukes, i stedet for at det rives og bygges nytt.