Illustrasjonsfoto: Chris Aadland /Asplan Viak
Illustrasjonsfoto: Chris Aadland /Asplan Viak

Asplan Viak går sammen med SEB-fond om grønne investeringer i Norge

Rådgiver Asplan Viak har inngått et samarbeid med SEB Nordic Green Energy Fund om å finne grønne investeringsobjekter i Norge.

– Det er ofte finansieringen som setter en stopper for fornybare energiprosjekter, det blir for dyrt og risikofylt for bedriftene å ta investeringen alene, sier Per Christian Randgaard i Asplan Viak i en pressemelding fra rådgiverselskapet fredag.

– Det er et samfunnsproblem, legger han til.

Asplan Viak har inngått et samarbeid med SEB Nordic Green Energy Fund, som forvaltes av SEB Investment Management, et datterselskap av den svenske banken SEB om å investere i gjennomførbare fornybar-prosjekter innen sol og grunnvarme.

Asplan Viak vil aktivt lete etter prosjektene, og fondet vil investere, heter det i pressemeldingen.

Fondet skal finansiere prosjekter innen fornybar energiproduksjon i Norden, og bidra til å få ned terskelen for å sette i gang slike prosjekter og styrke det nordiske samarbeidet innen klima og energi, skriver Asplan Viak.

Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør i Asplan Viak. Foto: Nina Rangøy
Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør i Asplan Viak. Foto: Nina Rangøy

– Dette er et konsept der både finansiering, planlegging, bygging og drift av energiprosjektene vil gjøres i tett samarbeid med aktørene i verdikjeden. Denne profesjonaliseringen med vekt på kvalitet, god drift og helhet vil være et løft for bransjen for å få til lønnsomme og gode anlegg, sier Randgaard.

– SEB Nordic Green Energy har valgt å inngå samarbeid med Asplan Viak fordi vi lette etter en partner som kunne bidra med lokalkunnskap og høy kompetanse. Asplan Viak deler også vårt syn på bærekraft og langsiktighet, noe som var avgjørende, kommenterer Richard Gavel, forvalter i SEB Nordic Green Energy.

SEB Investment Management har allerede et tilsvarende samarbeid i Sverige med det svenske rådgiverselskapet Bengt Dahlgren, og utvider nå med Asplan Viak i Norge. Fondet er et såkalt artikkel 9-fond ifølge EU-regelverket SFDR, og har som formål å investere i ny produksjon av fornybar energi for å øke farten i den grønne omstillingen.

– Vi håper å kunne legge til rette for at institusjonelle investorer får mulighet til å investere i de lokale, småskala energiprosjektene, som trenger både finansiering og ekspertkunnskap, og på den måten bidra i omleggingen til fornybar energi i Norden, sier Elin Löfblad, forvalter i SEB Nordic Green Energy, i pressemeldingen.