Innovasjonskraften i byggenæringen må ikke undervurderes

Klimakrisen, kompetansekampen og stadig tøffere lønnsomhetskrav utfordrer aktørene i byggenæringen. Men mange tiår med erfaring viser at det er få sektorer som er så omstillingsvillige og -dyktige som denne næringen, og dette vil også være avgjørende for at bygg-, anlegg- og eiendomssektoren vil hevde seg i årene som kommer og være den bidragsyteren som trengs for å kunne nå viktige milepæler i klimaarbeidet.