Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (f.v.), ordfører i Drammen Monica Berg og klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Arbeiderpartiet

Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (f.v.), ordfører i Drammen Monica Berg og klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Arbeiderpartiet

Vil sette klimakrav til bygge- og anleggsplasser i forurensingsloven

Flere kommuner har bedt regjeringen endre loven slik at de kan stille klimakrav til bygge- og anleggsplasser. Regjeringen vurderer at forurensingsloven er best egnet som hjemmel for slike krav. Nå skal Miljødirektoratet meisle ut detaljene.