Vinner Emily Coch Fjeldstad. Foto: Aspelin RammEmily Coch Fjeldstad sammen juryen. Foto: Aspelin RammEmily Coch Fjeldstad med de øvrige finalistene. Foto: Aspelin Ramm

Aspelin Ramm-prisen Emily Coch Fjeldstad

I forrige uke ble Emily Coch Fjeldstad tildelt Aspelin Ramm-prisen 2019 for arbeidet med en masteroppgave om hvilke virkemidler kommunene mangler for å håndtere den neste store flommen.

Emily Coch Fjeldstad er fra Porsgrunn, og utdannet ved NMBU. Med oppgaven «Kommunens adgang til å stille krav til håndtering av overvann» hevet hun seg over et felt på 23 toppstudenter fra seks norske utdanningsinstitusjoner og vant årets Aspelin Ramm-pris. Temaet er hyperaktuelt i en tid hvor vi både opplever villere og våtere vær på grunn av klimaendringene, samtidig som byene våre vokser raskt.

- Hjelpeløse kommuner
Fjeldstad er ikke i tvil om at tiltakene for å håndtere stadig hyppigere styrtregn i byene har vært underprioritert over en lang periode.

– Det er ingen tvil om at dette ikke har blitt skikkelig prioritert før man faktisk har begynt å kjenne på problemet. Norge har alle mulige forutsetninger for å løse dette, men vi venter til det er litt for sent, sier hun.

Den største utfordringen, slik Emily ser det, er mangelen på virkemidler kommunene har til rådighet når overvann skal håndteres i allerede etablert bebyggelse.

– Kommunen mangler i aller høyeste grad virkemidler for tiltak mot overvann. Det blir brukt mye tid på nye regler og forskrifter, men det gjelder jo bare for ny bebyggelse. Det meste av bebyggelsen finnes allerede, og der får man ikke gjort noen ting, fordi kommunen er begrenset til at det ikke skal medføre urimelige kostnader. Det er ingen tvil om at de nødvendige tiltakene er veldig dyre, og da har ikke kommunen anledning til å pålegge noe som helt, sier hun.

- Nytt lovverk prøver å sno seg rundt eiendomsretten
Fjeldstad er kritisk til at forslagene til nytt lovverk som foreligger nå ikke har tilstrekkelig respekt for eiendomsretten. Hun påpeker at eiendomsretten står sterkt i Norge, og at denne typen inngrep vil bli møtt med lite forståelse. I verste fall kan staten ende opp med en rettsak i EMK.

– Vi har jo noe som heter ekspropriasjon i Norge, og det betyr at når man må bryte inn i privat eiendomsrett så må det gis erstatning. Men det har man på en måte snodd seg rundt i de nye lovforslagene ved å si at hvis det er forholdsmessig, så kan man pålegge tiltak likevel.

Fjeldstad påpeker at det å håndtere overvann ved å bygge flere og større rør er en løsning som hører hjemme i forrige århundre som verken er økonomisk eller hensiktsmessig. Moderne overvannshåndtering skjer først og fremst på overflaten, og da er store inngrep uunngåelig.

­– Til sammenligning så er det slik med veibygging at myndighetene er pålagt grundig utredning for å se etter muligheter for å unngå inngrep på privat eiendom, og hvis det ikke er mulig skal det gis full erstatning. Det bli ikke gjort i disse forslagene, sier hun.

- Skyhøyt nivå på årets masteroppgaver
Dette er femte året hvor Aspelin Ramm, i samarbeid med Oslo Urban Arena, deler ut Aspelin Ramm-prisen. Målet med konkurransen er å få frem masteroppgaver som kan bidra til bedre steds- og byutvikling i Norge.

– Nivået på de innsendte bidragene er skyhøyt, og det er gledelig å kunne konstatere at mange tenker tverrfaglig. Dette lover godt for fremtidens by- og eiendomsutvikling – her kommer det masse flinke folk ut i arbeidslivet, sier Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm og jurymedlem. Juryen er sammensatt av eksperter fra Universitetet i Oslo, Arkitekthøyskolen i Oslo, NMBU og Aspelin Ramm.

De øvrige finalistene var Tora Vollset og Anna Victoria van der Zwaag (NTNU), Siv Ruud Grønningen (NMBU) og Olav Walthinsen (NTNU).

Juryens begrunnelse
Juryens begrunner sin beslutning på følgende måte:

«Dette temaet er mer aktuelt enn noensinne. Kommunenes store hodepine er hvordan store nedbørsmengder skal håndteres i byene. Oppgaven til Emily belyser denne problematikken og dokumenterer behovet for tverrfaglige og konkrete løsninger. Håndtering av ekstreme nedbørsmengder berører ikke bare nybygging og forsvinner ikke med det første. Hun identifiserer juridiske utfordringer for å sikre kommunens rett til å gjennomføre nødvendige tiltak, - hun foreslår en gjennomgang av lovverk som også kan sikre tiltak på eksisterende bebyggelse. Problematikken Emily tar opp har vanningeniørene og landskapsarkitektene jobbet med i lang tid, og i denne oppgaven trekker hun inn jussen og kommer dermed et skritt nærmere konkrete løsninger».

Juryen som har vært sammensatt med eksperter fra Universitetet i Oslo, Arkitekthøyskolen i Oslo, NMBU og Aspelin Ramm har verdsatt oppgavens kompleksitet og tverrfaglighet.

- Det er et imponerende arbeid som er lagt ned i denne masteroppgaven. Fjeldstad har greid å sette seg inn i, beskrive og analysere et stort sakskompleks og tilføre ny kunnskap. Jeg håper denne kunnskapen blir tatt i bruk i utforming av lovverk og kommunale prosesser som gjelder håndtering av overvann, sier juryleder Marianne Skjulhaug som er Instituttleder for urbanisme og landskap ved Arkitektur og designhøyskolen i Oslo.