Øvre Kleppe høydebasseng i Askøy. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Askøy kommune vedtok nytt vannanlegg i 2002

Kommunestyret i Askøy vedtok allerede i 2002 at de skulle bygge nytt vannanlegg. Flere planer har blitt vraket fordi avgiftene for folk ville blitt så høye.

Rundt 2.000 personer har trolig blitt syke som følge av drikkevannet i kommunen. Bakterien Campylobacter er påvist, og totalt 63 har vært eller er innlagt på sykehus.

Varaordfører Bård Espelid fra Askøylista sier til Bergens Tidende at nivået på vannavgiften innbyggerne må betale, har lagt premisset for debatten om vannutbyggingen.

– Det er dilemmaet som ligger i denne typen saker. Det å ruste opp kan gi uakseptable summer på vannavgiften. Hva kan innbyggerne tåle av økninger, sier han til avisen.

Diskusjonen om vannavgiften har kommet samtidig med diskusjoner om bompenger og eiendomsskatt, påpeker han.

Espelid understreker at det viktigste nå er folkehelsesituasjonen i kommunen. Diskusjonen om hva som har skjedd tidligere, kan komme senere, sier han.

Så seint som i 2017 viste en rapport i kommunen at en utbygging av ny drikkevannsforsyning i Askevatnet innen 2026 ville føre til et vann- og avløpsgebyr på over 30.000 kroner, noe som ble vurdert som uakseptabelt høyt sammenlignet med det eksisterende gebyret på 10.000 kroner.