Ill. Strategic Lab for Architecture and Building AS

Asker Entreprenør bygger Engelsviken Sjøhus

Ø.M. Fjeld-selskapet Asker Entreprenør har skrevet kontrakt med selskapet Engelsviken Eiendom om å bygge leiligheter i Engelsviken i Fredrikstad kommune. 

Kontrakten er en totalentreprise med tekniske sideentrepriser og har en verdi på omtrent 105 millioner kroner eks. mva. De gamle produksjonslokalene til Engelsviken Canning skal rives, og på tomten som ligger helt i sjøkanten skal det nå bygges boliger. Engelsviken Sjøhus er navnet på boligprosjektet som vil bestå av totalt fire bygg med 37 leiligheter i ulike størrelser, fordelt på to salgstrinn.

Prosjektet er allerede i gang og skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2020.