Foto: Asak Miljøstein

Asak Miljøstein lanserer ny støttemur for prosjektmarkedet

Asak Miljøstein introduserer nå produktet Verti-Block på det norske markedet. 

Dette er en stor støttemur beregnet for profesjonelle landskapsprosjekter.

– Muren håndteres maskinelt og blokkene har et naturtro relieff av en virkelig stein, som er veltilpasset norsk natur. Blokkene er i tillegg hule som gjør de enklere å håndtere, med not og fjær som sikrer god låsing av hvert skift, heter det i en pressemelding.

– Dette er et støttemurkonsept som gjør det enkelt å lage store murer av alle slag, med kurver og hjørner. Med ti ulike fronter sikrer man også estetikken med et naturtro utseende, sier administrerende direktør Jørn-Andre Hammer i Asak Miljøstein.

 Oppfyller mange krav
Verti-Block er et patentert konsept med blokker i ulike størrelser og former tilpasset alle behov.

– Det har en fleksibilitet som passer til både private og offentlige anlegg. Designet er innovativt og utformet med tanke på ekstrem styrke og stabilitet. Målet var å finne en murblokk som var lett å montere og som samtidig var pen og godt egnet til å stabilisere jordmasser. Det har vi funnet i Verti-Block, sier Hammer.

Ill: Asak Miljøstein

Han peker på at fordi blokken er hul er den både rimeligere, lettere og raskere å montere enn tilsvarende produkter på markedet i dag.

– Det selvlåsende systemet med not og fjær sikrer riktig montering. Når man i tillegg fyller opp hulrommet med pukk, får man en meget stabil og selvdrenerende støttemur, sier han.

– Sikkert system
– Vi har stor tro på at Verti-Block vil bli spesielt populær i offentlige uterom, ved skoler, parker og veianlegg, der man ønsker en stabil mur som forskjønner landskapet. I tillegg er den suveren der man krever gjerder eller sikring, som for eksempel autovern, ved at stolper monteres direkte i murens toppblokk. I og med at Verti-Block benyttes over store deler av verden, er systemet veldokumentert og sikkert, sier Hammer.

Blokkene blir produsert ved tre av Asaks fabrikker i Norge, og blir lansert på Arctic Entrepreneur 2017.