Arrangerer webinar om plunder og heft og krav i offentlige anskaffelser - se arrangementet her

Torsdag 11. februar arrangerer Entrepriseforeningen et webinar hvor blant annet plunder og heft står på programmet.

- Temaet er brennhett etter at lagmannsretten i HAB-saken ikke tilkjente entreprenøren en krone. Dommen er anket til Høyesterett og fremtiden for slike krav er høyst usikker. Man kan mene mye om Høyesterettssaken fra i 2019, men praksis viser at tingrettene og lagmannsrettene nå setter strengere krav til dokumentasjon og årsakssammenheng enn tidligere, sier advokat Mads Fuglesang, partner i advokatfirmaet Selmer, som skal lede møtet.

Hvordan man skal forholde seg til dagens situasjon, skal Kåre Kvalsund i Paradigme si mer om.

- Siden 2012 har vi analysert og bistått over 150 ulike prosjekter med en samlet kostnadsbase på over 30 milliarder kroner og sitter derfor på et svært omfattende datagrunnlag fra faktisk prosjektgjennomføring. Vi ser en klar sammenheng mellom plunder og heft-krav og bransjens ønske om å løse tvister før sluttoppgjøret. Dette skaper et stort behov for å avdekke, måle og varsle avvik i prosjektgjennomføringen, og å knytte disse hendelsene til tidsnære bevis. Uten relevante og effektive verktøy blir slike øvelser meget vanskelig, sier Kvalsund i en melding til Byggeindustrien.

Arrangementet starter klokken 09, og klokken 09.40 skifter man tema til offentlige anskaffelser. Tittelen på denne delen av arrangementet er gitt navnet «Krav, skal-krav, minstekrav, absolutte navn – kjært barn bør ikke ha så mange navn!» Til å rydde opp i begrepsbruken stiller advokat Silje Ullebust i Advokatfirmaet Grette.

- Vi ser at det benyttes veldig mange forskjellige begreper og at dette skaper usikkerhet i anskaffelsesprosessene. Det er til alles beste at slik usikkerhet begrenses, mener Ullebust.

Nytt av fjoråret er programposten: Lasse, Herman og Jan Einar svarer.

Torsdag møter Lasse Simonsen, professor dr. juris, Universitetet i Oslo og Jan Einar Barbo, advokat dr. juris, Advokatfirmaet BAHR.

- Jeg kan forsikre at dagens temaer både er interessante og praktiske. Og jeg minner om at alle er velkomne til å sende inn forslag til temaer til vår eminente sekretær Solfrid Aga, avslutter Fuglesang.

Du kan følge seminaret gratis her: www.streamlive.no/enterprise