Nybygg hvor elementer er ferdig montert. Foto: Mycoteam

Arrangerer nasjonalt fuktseminar med fokus på forebygging

Hovedtema på Nasjonalt fuktseminar 2020 blir utbedring av vannskader og forebygging av fukt under bygging.

I gjennomsnitt ble det hver time i 2018 meldt inn mer enn ti vannskader, og utbetalt over en halv million kroner i erstatning. Hvordan disse pengene er brukt, vet vi for lite om. Mange frykter at resultatet ofte er dårligere enn ønsket med tanke på helse og inneklima.

– Det er på tide med en diskusjon om hvilke standarder og metoder som bør brukes for sikker og kostnadseffektiv skadeutbedring, og hvordan vi kan bevege oss fra «bør brukes» til «blir brukt», sier SINTEF-forsker Sverre B. Holøs i en pressemelding.

Han peker på at riktig utbedring av vannskader hjelper lite på en bygning som har innebygde fuktskader allerede ved overlevering. Dette vil bli tema på seminaret.

– Vi ser på generelle tiltak for fuktsikring under bygging, og går i dybden på noen spesielt krevende momenter som fuktsikring i forbindelse med radonsikring og fundamentering av modulbygg, sier daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam i meldingen.

Seminaret holdes på Meet Ullevaal i Oslo, onsdag 18. mars. Arrangører er SINTEF og Mycoteam.