Illustrasjonsfoto: John-Erik Reiersen

Arrangerer frokostmøte om miljøriktige materialvalg

Frokostmøtet, som går av stabelen 11. desember i Næringslivets hus, er et dypdykk i rapporten "Klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner".

Betongelementprodusentene forteller hvordan kunnskapen fra rapporten brukes til forbedringer som gir bedre miljøytelser for betongelementer.

– Etter at rapporten om høye kontorbygg i henholdsvis tre- og betong ble overrakt Klima og Miljøminister Ola Elvestuen har det vært mye diskusjon, og det er bra. Debatt bidrar til ny kunnskap når den er kunnskapsbasert. Betongindustrien bruker kunnskapsgrunnlaget fra forskningsrapporten til nye forbedringsprosesser. Forbedringsprosesser var kanskje det viktigste for oss da vi bestemte oss for å gå for prosjektet, sier John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen.

– Man må forvente kritikk når man rokker ved etablerte sannheter, faglig kritikk er bra og kan bidra til å gjøre forbedringsarbeidene enda bedre. Det har kommet faglig interessante refleksjoner etter at rapporten ble publisert, disse vil bli drøftet grundig i frokostmøtet. Østfoldforskning og ARCON AS som er ansvarlig for klimagassberegninger og konstruksjonsteknikken i rapporten, formidler erfaringene om det viktige samarbeidet mellom miljørådgiveren og konstruksjon. Deres samarbeid gir viktig kunnskap fra prosjektet som bør være spesielt interessant for konstruktører, arkitekter, rådgivere og bestillere, utdyper Reiersen.

Han mener frokostmøtet er viktig for rådgivere som arbeider med livsløpsanalyser eller er tiltakshavers rådgiver på miljø i byggeprosjekter.