Arrangerer dialogkonferanse om smart digital eiendomsledelse

Virksomhetene i fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse har ambisjon om sømløs informasjonsflyt mellom systemer, deling av data, visuelt grensesnitt for økt brukervennlighet i drift, og en felles digital infrastruktur. Nå inviterer de til konferanse for å presentere samarbeidsgruppens behov og motivere markedet til å utvikle fremtidsrettede løsninger.

– I bygg og anlegg investeres det årlig for 400 milliarder kroner i Norge. Offentlig byggeareal i kommuner, fylker og stat utgjør 33 millioner kvadratmeter. Driftskostnader til et bygg utgjør tre ganger så mye som byggekostnader sett over en 30 års periode. Informasjon og data fra planlegging, prosjektering og bygging må i større grad være med på å skape verdi og innovasjon for eiendomsforvaltere og brukere i driftsfasen, heter det i en uttalelse fra fellesinitiativet.

For å oppfylle ambisjonen om sømløs informasjonsflyt mellom systemer, deling av data, visuelt grensesnitt for økt brukervennlighet i drift, og en felles digital infrastruktur vil grupperingen stille krav til bruk av åpne standarder og løsninger knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av drift og i bygningsinformasjons-modeller (BIM) etterhvert som løsninger blir tilgjengelig på markedet. Virksomhetene i satsingen vil være pådrivere for denne utviklingen.

Dialogkonferansen finnes sted fredag 24. januar klokken 09 i Næringslivets Hus i Oslo.

Samarbeidspartnerne som stiller seg bak behovet og Joint Statement er: Nittedal eiendom KF, Rælingen kommune, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Sykehuset Telemark HF, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Forsvarsbygg, Statsbygg, Norsk Eiendom, buildingSMART, Eier- og forvalterforum, NKF og NMBU.