Foto: Hersleth Entreprenør

Foto: Hersleth Entreprenør

Arrangerer arkitektkonkurranse for Torp Bruk

Hersleth Entreprenør AS inviterer på vegne av Torp Marinepark Eiendom AS til arkitektkonkurranse med prekvalifisering for utvikling og transformasjon av Torp bruk i Fredrikstad.

Invitasjon til prekvalifisering ble sendt ut fredag 4. juni , og konkurransen gjennomføres i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Torp Marinepark Eiendom AS er et eiendomsselskap som er etablert med hensikt å utvikle og bygge ut selskapets eiendommer på Torp i Fredrikstad kommune, ved å transformere dagens næringsområde til en ny bydel med cirka 800-1.000 boenheter. Selskapet er eid av Torp Marinepark AS og Hersleth Eiendom AS.

– På Torp Bruk ønsker vi å skape en helt ny og unik bydel med et levende og urbant preg langs elvebredden. Den nye bydelen vil bidra til å binde Sarpsborg og Fredrikstad sammen som et naturlig knutepunkt. Med sin idylliske beliggenhet ved Glommas bredde, vakker natur og flotte rekreasjonsområder skal Torp Bruk bli en attraktiv destinasjon for hele Viken sør og et flott boområde med fantastiske kvaliteter, sier Egil Ranvig, som står bak Torp Marinepark AS, i en pressemelding.

Torp Bruk ligger omtrent midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad by. Eiendommen fremstår i dag som et spredt industriområde, hvor det tidligere har vært både papirfabrikk og flere teglverk. Det er fortsatt ulik næringsvirksomhet på eiendommene i dag, men i mindre omfang. 

Målet er å transformere området til hovedsakelig boligbebyggelse, med innslag av lokal næring som for eksempel lokale servicetilbud.

– Vi ønsker en god miks av boligtilbud til beboere i alle alders- og flyttegrupper, og derigjennom sikre et variert og godt bomiljø, sier Ranvig.

I pressemeldingen komer det frem at Torp Marinepark Eiendom har tett dialog med både kommunen, naboer og øvrige nødvendige instanser, og er opptatt av at utviklingen skal skje i takt med omgivelsene.

- Etter flere møter mellom utbygger og kommunen har det blant annet kommet frem behov for utvidet skole- og barnehagekapasitet i området. Dersom kommunen ønsker det, har Torp Marinepark Eiendom AS tilbudt seg å stille deler av eiendommen til disposisjon for ny skole og barnehage, heter det i meldingen.