Riksantikvar Inga Bolstad vil vite om Energikommisjonens praksis med hemmelighold er i tråd med lovverket. Foto: Terje Pedersen / NTB

Riksantikvar Inga Bolstad vil vite om Energikommisjonens praksis med hemmelighold er i tråd med lovverket. Foto: Terje Pedersen / NTB

Arkivverket vil granske hemmelighold i Energikommisjonen

Arkivverket vil vite hvordan Energikommisjonen forholder seg til lovens bestemmelser når det gjelder journalføring og hemmelighold av dokumenter.

Fredag ble det kjent at Energikommisjonen ikke fører offentlig journal, og at dokumenter blir hemmeligstemplet. Dermed er det nær sagt umulig å få innsyn i blant annet møteinnkallinger og referater, og offentligheten får vite lite om hva kommisjonen diskuterer.

Flere stortingspolitikere har kritisert kommisjonens praksis. Nå har også Arkivverket bestemt seg for å granske saken nærmere.

– Å arkivere og journalføre dokumenter er enormt viktig i slike saker, og det er helt nødvendig å sikre etterrettelig dokumentasjon fra kommisjonens arbeid nå, men også for å ettertiden, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Til NRK, som først skrev om saken, sier kommisjonen at de mener seg fritatt fra å føre offentlig postjournal, slik alle offentlige virksomheter i utgangspunktet er pålagt.

Arkivverket forvalter Arkivloven og utfører systematisk tilsyn med arkiv- og dokumentasjonsforvaltning i all offentlig forvaltning. Nå vil Bolstad ha klarhet i hvordan kommisjonen forholder seg til lovens bestemmelser om journalføring, dokumentasjonsrutiner og offentlighetens mulighet for å gjøre seg kjent med kommisjonens arbeid.

– Det er totalen i arkivering, journalføring og tilgang på dokumentasjon som er utfordringen og spørsmålet i denne saken. Vi kan ikke si noe om hvorvidt det er lovlig for kommisjonen å hemmeligholde all dokumentasjon eller enkeltdokumenter, eller om de gjør klokt i det, sier Bolstad.