- Dette er første gang noen forsøker å lage et bredt og kunnskapsbasert anslag over arkitektbransjens fremtid utover nærmeste halvår, sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene. (Foto: Trine Hisdal)

Arkitektmarkedet vokser

Markedet for arkitekter vil vokse med 0,9 prosent i 2017 og så ta seg opp med en vekst på hele 4,8 prosent i 2018.

Det viser en ny undersøkelse fra Arkitektbedriftene og Prognosesenteret.

Prognosesenteret har på oppdrag fra bransjeforeningen Arkitektbedriftene for første gang forsøkt å estimere arkitektmarkedet to-tre år frem. De har benyttet de siste tallene fra Brønnøysundregisteret (2014), egne prognoser for hele bygg- og anleggsmarkedet, samt workshops med arkitektkontor. Alt for å estimere arkitektens andel av omsetningen i ulike typer byggeprosjekter og deretter kunne fremskrive aktiviteten i arkitektmarkedet ut 2018.

- Dette er første gang noen forsøker å lage et bredt og kunnskapsbasert anslag over arkitektbransjens fremtid utover nærmeste halvår. Vi skal nå ha en dialog med medlemmene våre og resten av byggenæringen for å se hvor godt analysen og prognosen treffer, sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

Prognosesenterets rapport ble presentert på Næringskonferansen til foreningen i Bergen av partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret. 

Analysen av grunndata fra Brønnøysund viser at 1.272 bedrifter har NACE-kode som er aktuelle for arkitektbransjen. De 1.272 bedriftene hadde i 2014 en samlet omsetning på 7,2 milliarder kroner. 950 arkitektkontor har en omsetning på under 5 millioner kroner. Kun fem virksomheter har over 100 millioner kroner i arkitektomsetning. 

- Vi er en bransje preget av svært mange små virksomheter. Mange arkitekter som er ansatt på et større kontor driver eget foretak på siden, sier Skavang. 

De 7,2 milliardene er i analysen blitt fordelt slik at det er 5,5 mrd kr på arkitekturprosjektering og 2 mrd kr på andre aktiviteter.  
Innen prosjektering er det anslått å være 2 mrd kr på bolig, 1,5 mrd kr på annen næring, 1,2 mrd kr på offentlig, 0,6 mrd kr på kontor og 0,3 mrd kr på samferdsel. 

De 2 mrd kr innen andre aktiviteter er anslått 1,3 mrd kr på plan og regulering, 160 mill kr på mulighetsstudier, utredning, analyser, 100 mill kr på betalte konkurranser og parallelloppdrag, 60 mill kr på eksport og 40 mill kr på prosjektledelse. Også 295 mill kr i estimert omsetning til interiørdesign er lagt her. 

- Det er usikkerhet rundt disse tallene, så vi tar gjerne imot kvalifiserte innspill fra våre medlemmer og andre, sier Skavang. 

Av de 7,2 mrd kr i samlet omsetning på de til sammen 1.272 bedriftene i utvalget, er 29 prosent anslått å gå til boligsegmentet. Nest største segment er Annen næring med 20 prosent, deretter kommer plan/regulering, offentlig, kontor, og deretter samferdsel, betalte konkurranser, eksport og prosjektledelse. 

Faglig er de 5,5 mrd kr innen arkitekturprosjektering i 2014 fordelt på nesten 5 mrd kr bygg, og deretter deler interiør og landskap ganske på midten den siste halve milliarden. 

De 5,5 mrd kr innen arkitekturprosjektering i 2014 er i prognosen forventet å vokse til omtrent 6,2 mrd kr i 2018. Det er forventet mest vekst i bolig ut 2016, og deretter mest vekst innen offentlig. Kontor og annen næring er forventet å krympe noe.

Arkitektmarkedet tilknyttet andre aktiviteter forventes å vokse fra 1,7 mrd kr (pluss 0,3 mrd kr i interiørdesign) i 2014 til 1,9 mrd kr i 2018. Veksten vil særlig komme innen plan og regulering.

Ut fra analysene vil arkitektmarkedet stige mer enn bygg- og anleggsmarkedet i 2015 og i 2018, og mindre enn bygg og anlegg i år og neste år. Arkitektmarkedet totalt sett er forventet å vokse med 2,9 prosent i 2015, 1,4 prosent i 2016, 0,9 prosent i 2017 og hele 4,8 prosent i 2018.

- Vi er svært spente på å se fasiten, i første omgang når medlemmene begynner å bli ferdige med å rapportere sine 2015-tall til Brønnøysund. Og så håper vi at langtidsprognosene her slår til for hele landet, sier Skavang.

Se film av foredraget på foreningens Facebooksider.

Last ned rapporten her.