Arkitekter i utvikling

For et halvt år siden oppgraderte arkitekt Sverre Fehn hele kontoret til det nyeste innen digitale verktøy på markedet, til stor glede for de arkitektene.

Marius Mowe og Martin Dietrichson jobber side om side med en av Norges mest kjente profiler i arkitektmiljøet, Sverre Fehn. For et halvt år siden oppgraderte kontoret sine digitale verktøy til det nyeste på markedet, til stor glede for de to arkitektene. Og Fehn på 80 år, følger entusiastisk med på skjermen når de jobber. - Sverre har alltid hatt en sterk styring av alle prosjektene sine, og er vant til å ha kontroll over prosjekteringen i alle stadier av prosjektet, forteller Martin Dietrichson, arkitekt og ansvarlig for DAK-innføringen hos Sverre Fehn Arkitekter. Dette har han selvfølgelig fortsatt med, selv om han ikke prosjekterer digitalt selv. Han er interessert i den nye teknologien, og absolutt med på notene når vi andre prosjekterer i AutoCAD. Arkitektene ved Sverre Fehns kontor har gjennomgående en sterk faglig forankring i de endringene som gjennomføres angående arbeidsteknikk ved kontoret. Og når de først skulle oppgradere sin egen infrastruktur, skulle det gjøres grundig. Ny infrastruktur Det startet med at Martin fattet interessen for Architectural Desktop på et kurs hos Cad Quality for et par år siden. Samtidig presset behovet for digitalisering seg fram ved kontoret, i takt med økt oppdragsmengde, profesjonalisering og nyansettelser. Beslutningen om å oppgradere systemet ble tatt våren 2004, og i løpet av sommermånedene ble en helt ny infrastruktur implementert på kontoret. Denne inkluderer server, arbeidsstasjoner, AutoCAD og Architectural Desktop, e-post og bredbånd, samt drift og support. Smertefri overgang Marius Mowe er en av arkitektene som har vært med på overgangen fra manuell til digital strek, og har i disse dager kvittet seg med de siste håndtegningene på prosjektet han har ansvaret for. Vi startet opp prosjektet med å tegne for hånd som vi har gjort tidligere, men har nå gradvis overført alt materiale til digitalt format. Det er klart det var en belastning å kjøre dobbelt med papir- og digitale tegninger i en periode, men nå er det veldig greit å jobbe videre med prosjektet, forteller han. Mowe synes overgangen har vært smertefri, og har raskt blitt vant til å jobbe i et digitalt system. Både når det gjelder tegning, lagring, kommunikasjon med andre konsulenter osv. Det er jo ikke bare prosjekteringen vår som ble digital, det nye systemet gjennomsyrer jo alt vi arbeider med, også sånt som administrative dokumenter, og bruk av e-post og internett, mener han. Men han har også noen kritiske tanker til å jobbe på denne måten: - Det er jo andre fallgruver man kan komme bort i ved å bruke DAK, f.eks. gir det å tegne i 1:1 ikke automatisk den samme abstraksjon og oversikt som man får gjennom arbeidet i forskjellige skalaer på papir. Filosofien i varetatt - Vi har fått bedre struktur, ryddigere digitalt system, og det føles trygt at år samlede produksjon er lagret på en felles server, hvor vi har faste backuprutiner, fortsetter Mowe. - Prosjektene vi jobber med innebærer jo at vi skal ha kontroll på mellom 50 og 500 tegninger per prosjekt, og det sier seg selv at det ville vært katastrofe å miste alle disse uten å ha sikkerhetskopier. Hovedtyngden av prosjekteringen ved Sverre Fehns kontor foregår i AutoCAD og 2D, men de bygger også alle pågående prosjekter opp i 3D. Alle beslutninger som tas angående for eksempel innredning og fargebruk tas på grunnlag av 3D-modeller, forteller Martin Dietrichson. - Det var likevel ikke aktuelt for oss alle å jobbe i 3D-modeller fra bunnen av prosjektene, som mange andre i bransjen nå gjør. Vi synes det er greit å gå alle trinnene i stigen i den digitale verdenen, og ser at dette vil være en verden under stadig forandring og utvikling, avslutter Mowe og Dietrichson.