- Offentlige anskaffelser må opp på en ny standard. Nye prosjekter må understøtte bærekraftmålene som Norge har forpliktet seg til å nå innen 2030. Det er det som bygges, eller ikke bygges, nå som hjelper oss å nå disse målene, sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

Arkitektbedriftene ber om øremerkede tilskudd til kommuner og fylkeskommuner i revidert nasjonalbudsjett

Arkitektbedriftene ber om øremerkede direkte tilskudd til kommuner og fylkeskommuner i revidert nasjonalbudsjett slik at planlagte og nødvendige byggeprosjekter blir realisert.

- Tilskudd må både gå til finansiering av prosjektene og til å styrke plan- og byggesaksbehandlingen, skriver foreningen i en pressemeldingen.

- Gjennom en lang koronakrise har næringen ventet på tiltak fra regjeringen som kan sikre oppdragsflyt og unngå alvorlig nedgang i byggenæringen, en nedgang som vil kunne gi arbeidsledighet og redusere oppføringen av verdiskapende bygg. Fremdeles er både det private og det offentlige markedet svakt, og i mange kommuner går behandlingen av byggesaker og reguleringsplaner saktere enn før pandemien, skriver Arkiteksbedriftene videre.
De mener sikring av kommunale og fylkeskommunale investeringer øremerket til igangsetting av planlagte og nye prosjekter vil gi arkitektene og byggenæringen hjelp til drift samtidig som kommunene får planlagte lokaler og anlegg.

- Tilstrekkelig kapasitet i saksbehandling av byggesak og reguleringsplaner er avgjørende for å kunne realisere prosjekter innen rimelig tid, mener foreningen.
- Offentlige anskaffelser må opp på en ny standard. Nye prosjekter må understøtte bærekraftmålene som Norge har forpliktet seg til å nå innen 2030. Det er det som bygges, eller ikke bygges, nå som hjelper oss å nå disse målene. Innovasjon og forskning er nødvendig og må finansieres. Myndighetene må gripe muligheten til å bruke arkitekturen og byggenæringen som et strategisk verktøy for å bygge et bærekraftig samfunn, sier administrerende direktør Egil Skavang.