Arbeidstilsynet krever norsk lønn til vindkraftarbeidere

Arbeidstilsynet krever full opprydding i lønns- og arbeidsforhold for ansatte hos danske Fair Wind som jobber for Norsk Vind i Bjerkreim Vindkraftanlegg i Rogaland.

Det skriver Stavanger Aftenblad i en artikkel torsdag.

I en gjennomgang har Arbeidstilsynet avdekket lønninger på mellom elleve og 33 euro timen hos utenlandske montører som jobber for Norsk Vinds underleverandør Fair Wind i Bjerkreim Vindkraftanlegg i Rogaland. Dette utgjør timelønn på mellom 110 kroner og 330 kroner, og ifølge Arbeidstilsynet skal arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon og lignende ha en timelønn på minst 217, 63 kroner timen for faglærte og 189, 52 kroner timen for ufaglærte.

Fair Wind er et dansk selskap, men Arbeidstilsynet legger til grunn at de ansatte rekrutteres fra sine opprinnelsesland og sendes direkte til oppdrag i Norge, uten å gå via noe arbeidsforhold i Danmark, og dermed er det norsk lovverk som skal gjelde.

Arbeidstilsynet har nå gitt varsel om pålegg til Fair Wind. Det betyr at Fair Wind har fått en frist til å uttale seg og sende inn dokumentasjon til Arbeidstilsynet. Etter dette kan Arbeidstilsynet pålegge bedriften å rydde opp.

– Dette er helt i henhold til det vi kunne forvente at Arbeidstilsynet skulle komme fram til. Brudd på lønnsvilkår, arbeidstid og rotasjonsordning er det vi også har påpekt. Nå skal vi passe på at arbeidskontrakter oppdateres, og vi skal påse at innstillingen fra Arbeidstilsynet gjennomføres, sier Roger Myklebust i Fellesforbundet til Stavanger Aftenblad.

Fair Wind skriver til Aftenbladet at selskapet har en pågående prosess med Arbeidstilsynet om arbeidsavtalene. Inntil denne dialogen er avsluttet, har selskapet ingen ytterligere kommentarer, heter det i artikkelen.