Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Arbeidstilsynet: Hvert år dør åtte ansatte i bygg og anlegg – fallulykker går igjen som årsak

I gjennomsnitt har åtte personer omkommet per år i den norske bygge- og anleggsnæringen de siste ti årene. En analyse av 111 fallulykker viser at menn i alderen 55 til 67 år er mest utsatt for fallulykker på byggeplassen.

Det skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding torsdag.

Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) står bak rapporten Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022. Rapporten skal brukes til å identifisere problemområder og måle endringer over tid, og er myndighetenes bidrag til et samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg.

I 2021 ble det registrert ni arbeidsskadedødsfall og 2.978 arbeidsskader i norske bedrifter registrert innen bygge- og anleggsvirksomhet.

I tillegg til en beskrivelse av nå-tilstanden og utviklingen i arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader, inneholder årets rapport en analyse av 111 fallulykker som har blitt fulgt opp med tilsyn i perioden 2019 til 2021. Arbeidstilsynet skriver i pressemeldingen at fallulykker er valgt som tema fordi det er en av ulykkestypene som skjer oftest i bygg og anlegg.

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

– Analysen viser at økt kunnskap om forskjellige ulykkestyper og skadehyppighet kan bidra til å spisse forebyggende tiltak mot de mest utsatte gruppene, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Analysen av fallulykker viser at det er menn i aldersgruppen 55 til 67 år som er mest utsatt for fallulykker. Dette, skriver Arbeidstilsynet, skiller seg ut fra ulykker i bygge- og anleggsnæringen for øvrig, der det er en overhyppighet av skader blant de yngste aldersgruppene. I statistikken er også utenlandske arbeidstakere overrepresentert, og da spesielt der hvor ulykkene har døden til følge.

Arbeidstilsynet og STAMIs analyse viser at de fleste fallulykkene skjedde fra tak, gulv eller annen bygningsdel, med fall fra stillas og stige som den nest vanligste typen fallulykke. Noen bakenforliggende årsaker går også igjen, heter det i pressemeldingen.

- Vi ser blant annet at årsaksfaktoren «lokale farer» går igjen. Dette handler i mange tilfeller om at arbeidsstedet ikke er tilstrekkelig sikret mot fall. I tillegg peker årsaksfaktorene handling og atferd, operativ ledelse, arbeidsplanlegging og risikostyring seg ut, sier Vollheim.