Direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim. Foto: Arbeidstilsynet

Direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim. Foto: Arbeidstilsynet

Antall arbeidsskadedødsfall i bygg- og anlegg på samme nivå som i fjor

I 2022 er det per 1. august registrert fem arbeidsskadedødsfall, mens det på samme tid i 2021 var seks dødsfall som følge av arbeidsskader i bygg- og anleggsbransjen, ifølge tall fra Arbeidstilsynet.