Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen / Arbeidstilsynet
Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen / Arbeidstilsynet

Bygg og anlegg med flest dødsulykker av alle næringer i 2021

Ni mennesker omkom på jobb for den norske bygge- og anleggsnæringen i 2021. Bygg og anlegg er dermed den næringen i Norge med flest arbeidsskadedødsfall.

Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene i Norge både med tanke på antall ulykker og antall som omkommer på jobb, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding torsdag.

Ni arbeidsskadedødsfall er registrert i næringen i 2021, som er på samme nivå som årene før, med åtte i 2020 og ni i 2019. For tiårsperioden 2011 til 2020 har det i snitt omkommet åtte arbeidstakere per år i denne næringen, og antallet holder seg dermed stabilt.

Det er, ifølge Arbeidstilsynet, stor variasjon i hendelsesforløpet for de ni dødsulykkene, men to ulykkestyper er gjengående: Fire av arbeidstakerne døde som følge av å bli klemt eller fanget, og tre omkom i fallulykker. To av de ni omkomne i næringen var utenlandske arbeidstakere.

– Til tross for at antall arbeidsskadedødsfall samlet har gått ned de siste ti årene, ser vi ikke denne utviklingen i bygge- og anleggsvirksomhet, der antallet har holdt seg stabilt de siste ti år. Tatt i betraktning at store deler av næringen jobber godt og systematisk med forebygging av alvorlige ulykker, er det altfor mange som omkommer på jobb. Det er viktig at det jobbes systematisk med forebygging på alle nivå i næringen for å unngå disse ulykkene, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim i pressemeldingen.

Arbeidstilsynet registrerer dødsulykker i bygg og anlegg basert på om den omkomne var på jobb for en bedrift registrert for bygge- og anleggsvirksomhet.

Totalt 30 menn og én kvinne omkom på jobb i Norge i fjor.

– Antall arbeidsskadedødsfall de siste fem årene har vært på et historisk lavt nivå, men nå ser vi dessverre en tendens til at det øker igjen, sier Vollheim.

I 2020 ble det registrert 28 arbeidsskadedødsfall, mens gjennomsnittet for femårsperioden 2016 til 2020 er 27 arbeidsskadedødsfall per år. For tiårsperioden 2011 til 2020 er gjennomsnittet 35 arbeidsskadedødsfall per år.

– Antall arbeidsskadedødsfall siste femårsperiode har holdt seg på et historisk lavt nivå, men vi ser likevel tendens til en økning over tid, fra 25 dødsfall i 2016 til 31 dødsfall i 2021. Dette må tas på alvor, sier Trude Vollheim.

De mest utsatte næringene for dødsulykker etter bygg og anlegg i 2021 var transport og lagring, med syv dødsfall, industri, med seks dødsfall, og jordbruk, med fem dødsfall.