Tore Jeppe Sørhaug, seksjonsleder for markedskontroll i Arbeidstilsynet. Foto: Privat

Arbeidstilsynet advarer mot manglende merking av utstyr for eksplosjonsfarlig arbeid

Tilsynsmyndighetene registrerer i økende grad at produkter som brukes i eksplosjonsfarlige atmosfærer, mangler varig merking.

Varig merking er, ifølge en pressemelding fra Arbeidstilsynet, en forutsetning for at produktene kan brukes, vedlikeholdes og kontrolleres på en sikker måte.

Slik skal merkingen på utstyr for eksplosjonsfarlige atmosfærer se ut. Illustrasjon: Tranor

Med eksplosiv atmosfære menes forhold hvor en blanding av luft, gasser, damp, tåke eller støv kombineres på en måte som kan antennes under visse driftsforhold, skriver Arbeidstilsynet.

Utstyr og beskyttelsessystemer beregnet på bruk i potensielt eksplosive atmosfærer (ATEX), dekker en rekke produkter, og disse skal merkes tydelig. Observasjoner i felten viser, ifølge meldingen fra Arbeidstilsynet, at merkene kan bli utslitt eller bli visket ut.

Merkene skal blant annet opplyse om hvilke soner og gasser eller typer støv utstyret er laget for, hvilke ytre påkjenninger utstyret tåler og hva slags beskyttelsestype produktet har.

– Denne type utstyr har merking av sikkerhetsnivået, så når det er i drift skal det kontrolleres og vedlikeholdes. Når utstyret skal plasseres tilbake, er det viktig at merkingen er på plass slik at riktig utstyr er på riktig plass. Det er forskjellige sikkerhetskrav. I ytterste konsekvens kan det medføre sprengningsulykker hvis man bruker feil utstyr i eksplosjonsfarlige atmosfærer, sier Tore Jeppe Sørhaug i Arbeidstilsynet til Byggeindustrien.

Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nå sendt brev til produsenter, representanter, importører og distributører om kravene om merking av ATEX-produkter.

I Europa er det ATEX-direktivet som beskriver hvordan ATEX-utstyr skal merkes av produsent. De samme retningslinjene er innført i Norge i Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, heter det i pressemeldingen.