Arbeidstid for sjåfører: Ny forskrift

- Å samle regelverket som gjelder arbeidstid for yrkessjåfører i én forskrift gjør det enklere for ansatte og arbeidsgivere å holde rede på det regelverket som gjelder.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at Samferdselsdepartementet har fastsatt en ny forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre ansatte innenfor vegtransport. Den nye forskriften gjelder fra 1. juli i år og betyr at et EU-direktiv er innarbeidet i norsk regelverk. - Det nye direktivet skal innføres i hele EØS-området og skal fremme sikkerhet og god helse for de ansatte innen transportarbeid på vegene. Direktivet vil også bedre trafikksikkerheten og legge til rette like konkurransevilkår transportvirksomheten i hele EØS-området, sier samferdselsministeren.