F.v: Benn Asgeir Båtvik, Frode Christian Holm, Vivi Fuhr Hjelde fra hovedkontoret til Norgeshsus og Fredrik Ringstad fra Norgeshus Ringstad Byg. Foto: Norgeshus

Arbeidsmiljøet i Norgeshus er blant de beste i Europa

Onsdag kveld presenterte analyseselskapet Great Place To Work oversikten over de beste arbeidsplassene i Europa. Boligbyggeren Norgeshus, som i fjor havnet på 24.plass, klatret på listen og endte opp med en 21. plass.

Boligbyggeren Norgeshus har alltid vært opptatt av å kunne tilby sine ansatte et godt arbeidsmiljø. Grundige kartlegginger og et kontinuerlig og målrettet arbeid har vist seg å bære frukter, og i løpet av de tre siste årene har de mottatt priser både nasjonalt og internasjonalt for sitt arbeid med arbeidsmiljøet.

Kontinuerlige forbedringer

HR- og organisasjonssjef i Norgeshus Vivi Fuhr Hjelde sitter med det overordnede ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen av den årlige medarbeiderundersøkelsen fra GPTW.

– Resultatene viser tydelig at svært mange av våre ansatte er godt fornøyde med arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass, men det vil alltid være rom for forbedringer. Vår målsetning er at alle skal oppleve å ha en meningsfull arbeidshverdag med mestringsfølelse og muligheter for medbestemmelse. Skal vi lykkes her må alle sammen bidra, og det viser tallene våre at de fleste gjør i dag, sier hun i en pressemelding fra Norgeshus.

Et godt arbeidsmiljø sikrer god rekruttering

I kampen om de beste medarbeiderne på markedet, viser det seg at et godt arbeidsmiljø spiller en viktig rolle. Særlig innenfor byggenæringen er det viktig med rekrutteringsarbeid, da behovet for arbeidskraft vil bli prekært i årene som kommer.

– Det at vi får muligheten til å markedsføre oss med logoen til GPTW gir et signal utad om at vi tar våre på våre ansatte. Både ved hovedkontoret og ute hos mange av forhandlerne våre merkes det en økende pågang av jobbsøkere, både på annonserte stillinger, men også i form av åpne søknader. På spørsmål om hvorfor de har valgt å søke jobb hos oss, trekkes ofte det gode arbeidsmiljøet fram. Vi er av den oppfatning at ansatte som trives på jobb også viser en høyere grad av yrkesstolthet og legger derfor enda mer av sjela si i jobben de utfører. Så dette er en vinn – vinn situasjon for alle parter, både den ansatte, bedriften og ikke minst kundene, sier Dag Runar Båtvik, administrerende direktør i Norgeshus.

Fuhr Hjelde jobber også med rekrutteringsarbeid inn mot morgendagens tømrere.

– Flere av våre forhandlere er lærlingebedrifter, og svært mange av de som kommer inn som lærlinger velger å fortsette i bedriften etter avlagt fagbrev. I tillegg til god oppfølging og varierte arbeidsoppgaver som gir masse erfaring, arrangerer vi årlige lærlingesamlinger som inngår som en del av kurstilbudet fra Norgeshusskolen, vår egen arena for kompetanseheving, sier hun.