Arbeidet med Pirbrua er igangsatt

Regionvegsjef Berit Brendskag Lied igangsatte ved hjelp av en stålpælerigg arbeidet som skal gi ny klaffebru over Nidelva i Trondheim.

Byggestarten av Pirbrua ble markert i strålende solskinn 1. april.

Den nye klaffebrua blir liggende i havneområdet nedenfor den nåværende Nidelv bru og skal knytte Nordre avlastningsveg sammen med den planlagte E6 i østre Trondheim, melder vegvesen.no.

Prosjektleder for E6 Trondheim-Stjørdal, Harald Inge Johnsen, ønsket de frammøtte velkommen til byggestartmarkering og ledet gjennomføringen av programmet.

Første taler var ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Ottervik påpekte at dette markerer starten på et viktig vegprosjekt for Trondheim by, men også for regionen.

- Pirbrua blir et nytt smykke for Trondheim, sa Ottervik. Brua blir selvfølgelig viktig for alle de som ferdes i bil, men også for de som går eller sykler. - Derfor er dette en gledens dag, fastslo Trondheimsordføreren.