Dag Terje Andersen (Ap) vil ha svar på hvordan seriøsitetsregisteret for byggenæringen blir. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arbeiderpartiet krever fortgang i arbeidet med seriøsitetsregister

Arbeiderpartiet mener arbeidet med seriøsitetsregisteret for byggenæringen har tatt for lang tid og tar opp saken med moderningseringsminister Jan Tore Sanner i Stortinget.

Byggeindustrien fortalte om regjeringens planer om å opprette et seriøsitetsregister for bygg- og anleggsbedrifter i november i fjor.

Ordningen skal etter planen inn som en del av den sentrale godkjenningen.

– Regjeringen har brukt alt for lang tid på denne saken. Vi har gjentatte ganger tatt opp dette i Stortinget, sier Dag Terje Andersen (Ap) til Byggeindustrien.

Spørretimen

I et spørsmål som stilles til kommunal- og moderniseringsministeren i spørretimen i Stortinget kommende uke, etterlyser Andersen svar på hvordan det varslede seriøsitetsregisteret blir seende ut og når det er på plass.

«Blir dette kun et selskapsregister eller blir det et reelt seriøsitetsregister? Hva er status for arbeidet med å etablere Seriøsitetsregisteret og hvilke krav må innfris for å bli godkjent?» spør Andersen.

– Vi vil ha en helhetlig ny sentral godkjenning med de tiltak næringen har foreslått for å kunne nå målet om mer seriøsitet, sier Andersen til Byggeindustrien og utdyper hva byggenæringen kan forvente seg av et seriøsitetsregister dersom Arbeiderpartiet kommer til makt etter valget i høst.

– Vårt mål er et nytt politisk flertall etter valget med en mer aktiv politikk for et seriøst arbeidsliv. Dette er ett av mange tiltak vi vil gjennomføre, i tillegg til at vi trenger mer og bedre samordnede tilsyn, sier Andersen.

- Enklere å velge seriøst

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Statsråd Jan Tore Sanner presenterte seriøsitetsregister-satsingen i november i fjor. Nå vil Arbeiderpartiet ha svar på hva som er status. Fra venstre: Jeanette Iren Moen, leder samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet, adm. dir i Boligprodusentenes forening Per Jæger, adm. dir i BNL, Jon Sandnes, statsråd Jan Tore Sanner og statssekretær Per Willy Amundsen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ønsker ikke å kommentere saken overfor Byggeindustrien nå.

– Svaret vil komme i Stortinget neste uke, skriver kommunikasjonsenheten i departementet i en e-post til Byggeindustrien.

Statsråden sa i november at han ønsker verktøyet skal gjøre det enklere å velge seriøse firmaer i ROT-markedet. Initativet fra ministeren ble hilset velkommen av både fagforeninger og sentrale bransjeorganisasjoner i næringen.

– Svart arbeid er en kreftsvulst i systemet vårt som åpner opp for useriøse aktører og mafialignende tilstander i næringen. Det finnes ikke ett svar på disse utfordringene, men vi mener et seriøsitetsregister for bygg- og anleggsbedrifter, der man kan se om maleren, elektrikeren, mureren eller tømreren, har betalt skatten sin og om han er registrert i Brønnøysundregistrene, er et viktig grep, sa Jan Tore Sanner til Byggeindustrien.

- Begynner i det små

Han kunne ikke si noe om når registeret skulle være på plass, men sa de valgte å starte i det små for å kunne komme raskt i gang.

– Vi starter med den informasjonen som er åpen og lett tilgjengelig, det vil si fra skatt og Brønnøysundregistrene. Så vil det være mulig å utvide omfanget av hva registeret skal inneholde over tid, sa Sanner og pekte på kompetanse som et mulig neste steg dersom registeret utvides.

Ansvaret for registeret skal ligge hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).