DFAB House er et unikt og banebrytende bygg.En av nyvinningene i DFAB House er denne veggen, konstruert ved hjelp av en teknikk kalt mesh mold, og reist av roboten In situ Fabricator.Denne robotarmen former, sveiser og kutter armering på en måte som muliggjør helt nye konstruksjoner, som bæreveggen i DFAB House.In situ Fabricator kan utrustes med forskjellige robotarmer, og kan bygge i både betong, stein og metall.Betonghimlingen i DFAB House er optimalisert ved hjelp av avanserte algoritmer og støpt ved hjelp av 3D-printet forskaling.To etasjer i tre er utformet ved hjelp av regnestykker og bygget av robotarmer inne på fabrikk.En nyutviklet glidestøp-teknikk er benyttet for disse elementene.Arkitekt Matthias Kohler står bak DFAB House-prosjektet.Administrerende direktør Gian-Luca Bona ved De sveitsiske føderale laboratorier for materialvitenskap og teknologi (EMPA) åpnet DFAB House i februar.

Åpnet verdens første hus som er både designet og bygget av roboter

DFAB House i Zürich er, ifølge skaperne av huset, første gang maskiner både designer og bygger et hus som mennesker kan bo i.

– Sammen prøver vi her å forandre og forvalte fremtiden, proklamerte administrerende direktør Gian-Luca Bona ved De sveitsiske føderale laboratorier for materialvitenskap og teknologi (EMPA) da han åpnet DFAB House på EMPAs campus i Zürich i februar.

Huset er en prototyp, men det er fullt beboelig, bygget i henhold til teknisk forskrift i Sveits, energieffektivt og fullt av smartteknologi. Det tre etasjer høye huset er balansert oppe på NEST (Next Evolution in Sustainable Building Technologies) inne på EMPA-campusen.

Det er først og fremst teknologien som har gått inn i byggingen, som er revolusjonerende. DFAB House et utstillingsvindu for hva som er mulig i høyteknologisk bygging, og består blant annet av seks banebrytende teknologier utviklet ved det sveitsiske forskningssenteret NCCR.

Ny teknologi

En superlett og -isolerende aerogelfasade gir naturlig lys og en U-verdi på 0,165. En ny, smart glidestøpteknikk ligger bak de skreddersydde betongsøylene, og en avansert algoritme har utformet det bølgende betongdekket som skiller første og andre etasje med én tredjedel av materialbruken til et tradisjonelt betongdekke. Mange tusen linjer med datakode ligger bak utformingen av dekket og av de to etasjene med tømmerkonstruksjoner som står på toppen av det. Det datagenererte villniset av tømmer er satt sammen av roboter inne i verksted, men den buktende betongveggen nede i første etasje er plassbygd av multifunksjonsroboten In situ Fabricator.

– DFAB House er utviklet i en hybrid prosess. Det har vært en del tradisjonell planlegging involvert for å kunne bygge noe som svarer på byggeforskriftene, men mesteparten av arkitekturen er generert av datamaskiner. Denne veggen er strukturelt optimalisert av et program, og taket og tømmeretasjene over er også datagenerert. Det spennende her, er at når vi for eksempel har gjort endringer i taket, har endringene forplantet seg i resten av bygget, og samtlige bjelker har flyttet seg. Dette er revolusjonært, sier arkitekt Matthias Kohler når han møter Byggeindustrien inne i fremtidshuset.

Bærer bygget

– Dette er første gang vi bygger, ikke bare med én helt ny teknologi, men med mange. Og disse teknologiene bærer dette bygget. Jeg vil si at dette er verdens første fullt beboelige bygg som er bygget digitalt, og det er et stort sprang fremover for arkitektur og byggenæring over hele verden, sier Kohler.

Arkitektene har skrevet datakoder, og håndverkerne har jobbet side om side med roboter både i verksted og på plassen. Resultatet er en utforming så komplisert og en utførelse så presis at det ville vært nærmest umulig å skape noe tilsvarende med menneskehånd.

– Vi ønsker å se hvordan arkitekturen endres når vi bygger med roboter, og det kan vi allerede se her. Dette kunne nok ikke ha blitt bygget av mennesker. Det ville i alle fall ikke gitt mening, sier Kohler.

Det omtrent 200 kvadratmeter store huset har kostet 2,4 millioner sveitsiske franc å bygge, eller litt over 20 millioner norske kroner.

Les mer om fremtidsfabrikken i Zürich i Byggeindustriens papirutgave. En digital versjon er tilgjengelig for alle papirabonnenter her.