Foto: Kruse Smith

Åpnet nytt undervisningsbygg i Bergen

Fredag foretok forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim den offisielle åpning av det nye undervisningsbygget K2 på Høgskolen på Vestlandet (HVL).

Selv mener utbyggeren at det nye undervisningsbygget, kalt K2, er blant de beste av sitt slag i Norge.

- Flere forskere slår fast at god arkitektur gir god lærelyst. I dette bygge ligger alt til rette for at studentene skal bli inspirert og motivert til å studere og utvikle seg både faglig og menneskelig. Entreprenøren Kruse Smith har, i nært samarbeid med arkitekt L2, skapt en «Edens hage» (navn på prosjektet). Trematerialer dominerer på alle flater, og hele trær er trukket inn i bygget og skal få vokse fritt. Vi er svært godt fornøydemed bygget vi har fått og de løsninger vi er blitt anbefalt og enige om. Dette er uten tvil Vestlandets beste undervisningsbygg. Kanskje også Norges beste, sier HVLs prosjektleder Knut Kismul i en pressemelding.

K2 har ti undervisningsrom, syv lesesaler, fire auditorium, kafé, læringslab, simulatorrom og minikjøkken for studentene. De ansatte får også arbeidsplasser med sosiale soner og kjøkken, og garderober og dusj i underetasjen.

Lars Christian Gomnæs, prosjektleder for Statsbygg, er svært fornøyd med prosjektet og prosjektgjennomføringen. Han mener dette har vært et skoleeksempel på godt prosjektsamarbeid.

Kruse Smith har vært totalentreprenør og ansvarlig for hele leveransen.

- For oss i Kruse Smith har det vært utrolig flott å bygge K2. Vi har hele veien hatt stort fokus på klima, miljø og sikkerhet. Fra dag en har vi stimulert egne ansatte og våre samarbeidspartnere til nytenking og innovasjon. Det har gitt gode resultater. Her har også Statsbygg spilt en viktig rolle. De utfordrer oss, men forstår og motiveres av innovasjonsfokuset. Vi har levert et fantastisk bygg, både med hensyn til løsninger og klima. Bygget er BREEAM Excellent sertifiset. Det viser at miljøambisjonene er ivaretatt på en fremdragende måte, sier prosjektleder Audun Nygard hos Kruse Smith i meldingen.

Sweco har bistått Kruse Smith med tekniske beregninger for klima og miljø.