Ronny Lund i advokatfirmaet Wiersholm (fra venstre), Geir Frøholm i advokatfirmaet Sands, EBA-advokat Siw Linderud, Bane NOR-advokat Erik Brandstad, Merete Smith i Advokatforeningen, Bjørn Kuvås i Statsbygg, Tore Strandskog i Nelfo, Vigdis Sværen i Nelfo og Morten Tveten i advokatfirmaet Sands fra oppstartsmøtet i Meklingssenter for utenrettslig konfliktløsing.

Åpner meklingssenter for bygge- og anleggsnæringen

Meklingssenter for utenrettslig konfliktløsing skal få opp graden av mekling mellom partene i bygge- og anleggsnæringen og senke konfliktnivået.

Tirsdag var det oppstartsmøte for Meklingssenter for utenrettslig konfliktløsing, et ressurssenter og en faglig møteplass som skal heve meklingen som gjøres i bygge- og anleggsnæringen.

Senteret er et samarbeid mellom sentrale næringsaktører innen bygg og anlegg og juristene, og målet er å skreddersy meklingskompetanse for bruk i næringen.

– Alle snakker om mekling, og alle synes det er fint, men hvordan vi skal få det til er ikke like sikkert. Nå starter vi med bygg og anlegg, og så prøver vi å få til noe. Dette blir et prøveprosjekt for oss, og vi har to år på oss for å vise at prosjektet har livets rett, sa generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, da hun åpnet oppstartsmøtet i Advokatforeningens lokaler i Oslo.

Ved oppstarten av meklingssenteret var Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg, Nelfo, Nye Veier, Statsbygg, Bane NOR og Advokatforeningen til stede. Disse vil også utgjøre et råd for senteret, og håper i tillegg på å få med seg en dommer på laget.

Åpenbart behov

Senioradvokat i Sands og tidligere Rambøll-direktør Morten Tveten skal lede sekretariatsarbeidet i meklingssenteret, som nå setter i gang med en omfattende oppstartsfase. Sekretariatet vil sitte sammen med Advokatforeningen i Oslo.

– Vi skal være oppe og gå i løpet av kort tid, slår Morten Tveten fast.

Grunnleggerne av senteret mener det er naturlig at de fokuserer på bygg- og anleggsnæringen når de nå legger grunnlaget for noe de håper skal styrke utenrettslig mekling som verktøy for hele arbeidslivet.

– Bygg- og anleggsnæringen har et åpenbart behov for mekling, og de har klart å formulere dette behovet. I tillegg har næringsaktørene vært villige til å finansiere oppstarten, forteller Merete Smith i Advokatforeningen.

– Vi ser dette som en samfunnsoppgave. Det er snakk om mye penger når vi ser på tvistene i bygge- og anleggsnæringen, og vi ser muligheter for å generere gode resultater ved mekling her, supplerer Sands-partner Geir Frøholm.

Sterke representanter

Wiersholm-advokat Ronny Lund, som også sitter i meklingsrådet i Advokatforeningen, understreker at Meklingssenter for utenrettslig konfliktløsing blir noe helt nytt som både juristene og byggenæringen kan nyte godt av.

– Dette blir en møteplass og en arena som vi ikke har hatt før. Vi har allerede sterke representanter for både byggherresiden og entreprenørene med, og dette håper vi blir lagt merke til. Da kan vi også få flere gode meklere, og det trengs for å få flere saker som mekles godt, sier han.