Åpent møte om NS 8450

Standard Norge inviterer til høringsmøte om forslaget til ny standard NS 8450 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider.

Høringsmøtet finner sted på hotell Radisson Blu Scandinavia, torsdag 10. februar klokken 1200 til 1600.

Standarden har anvendelse på et område som har betydelig interesse i byggebransjen. Det er allerede et rekordhøyt antall nedlastninger av høringsforslaget. Det har blitt lastet ned ca. 500 ganger, noe som er ny rekord for en Norsk Standard på høring. For å kunne være til hjelp under høringsfasen arrangerer Standard Norge det åpne høringsmøtet. Standarden er på høring fram til 24. februar.

Program:

* Myndighetenes behov/ønske om kontroll og standardens rolle ved Olav Berge, leder av standardiseringskomiteen

* Standarden, oppbygging og funksjon i et kvalitetssystem ved Steinar Leivestad, prosjektleder Standard Norge

* Standarden anvendt på bolig og småhusbygging ved Morten Meyer, utviklingssjef Boligprodusentenes Forening

Det vil bli gitt anledning til å stille spørsmål.