Åpen OL-kamp i Ap

Høyres stortingsgruppe sier trolig ja til OL denne uken, selv om motstanderne er mange og skepsisen stor i partiet. Utfallet framstår enda mer åpent i Arbeiderpartiet.

– Hos oss er noen veldig for, noen veldig mot og mange veldig usikre, sier Aps idrettspolitiske talskvinne Rigmor Aasrud til NTB.

Arbeiderpartiet tar ikke stilling til spørsmålet om statsgaranti før Stortinget får saken til behandling av regjeringen.

– Mye er uklart ennå, for eksempel kostnadsfordelingen blir mellom Oslo og staten, sier hun.

At mange i partiets øverste ledelse har uttalt seg positivt om en OL-søknad, gjør at de fleste tror at også Arbeiderpartiet vil lande på et ja til statsgaranti. Men sikkert er det ikke. Et flertall av fylkeslederne sier nei. Også på grasrota er motstanderne ifølge meningsmålingene i flertall.

– Utfallet er helt åpent, sier Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen fra Buskerud.

Fikk ros

Micaelsen valgte å ta bladet fra munnen i et intervju med NRK Dagsrevyen lørdag. Der slo han fast at han er imot å stille statsgaranti til et OL i Oslo.

Responsen lot ikke vente på seg. De fleste reaksjonene var positive.

– Jeg har sjelden fått så mye ros på sosiale medier. Det gjenspeiler nok at den folkelige motstanden er stor. Mange er glade for at en Ap-representant fra Sør-Norge står fram og sier nei, sier Micaelsen, som understreker at han også har hørt fra dem som er skuffet over standpunktet hans.

Partileder Jonas Gahr Støre, partisekretær Raymond Johansen og LO-leder Gerd Kristiansen har uttrykt seg positivt om en OL-søknad fra Oslo. Men noe press fra partiledelsen har ikke Micaelsen opplevd.

– Nei, prosessen i Arbeiderpartiet har vært og er god. Men det er ikke til å legge skjul på at lobbykampanjen fra OL-tilhengere utenfor partiet har vært meget kraftig, sier han.

Avgjørende

Fremskrittspartiets landsmøte sa tidligere i år nei til å stille statsgaranti. Dersom Høyre sier ja, er partiet derfor avhengig av støtte fra Arbeiderpartiet for å få flertall.

Troms-representantene Tove Karoline Knutsen og Martin Henriksen jobber knallhardt for at Ap skal si nei. Overfor Nordlys sier Henriksen at motstanden er særlig stor i kystfylkene, mens partifellene fra Akershus, Hedmark og Oppland i større grad er positive.

I Høyre synes ja-siden å være siden i flertall, men en betydelig andel representanter hadde ennå ikke bestemt seg da NRK kartla terrenget tidligere denne uka.

En av tvilerne i Høyre er Peter Christian Frølich fra Hordaland. Han er i utgangspunktet positiv, men ser problemer ved manglende folkelig støtte og medgir at et OL vil begrense regjeringens økonomiske handlingsrom.

– Vi har dyre og viktige valgløfter som skal ivaretas. Dessuten er jeg kritisk til reglene om skattefritak og det forhold at vi ikke kjenner omfanget av IOKs betingelser, sier han til NTB.

Kulturminister Thorhild Widvey (H) tar sikte på å legge fram OL-saken for regjeringen i løpet av de nærmeste ukene. Stortinget vil ventelig få saken til behandling i slutten av oktober.