Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil ha mer penger til bygg og anlegg i revidert nasjonalbudsjett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Ap foreslår milliardpakke for å redde arbeidsplasser i bygg og anlegg

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre frykter lange køer av ledige og permitterte hvis ikke bevilgningene til bygg og anlegg økes i revidert budsjett.

Ap foreslår nå en økning i bevilgningene på over 3 milliarder kroner i sitt alternative forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Det regjeringen har kommet med, er ikke nok, advarer Støre.

– Og hvis det er ett sted der man kan øke satsingen, så er det her.

Partilederen viser til en analyse som Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og NHO-forbundet NELFO. Undersøkelsen, som først ble omtalt i E24 , viser at 100.000 årsverk kan gå tapt i bygg- og anleggsbransjen på grunn av koronakrisen.

For å motvirke nedturen, vil Støre nå øke pengebruken på flere fronter:

* 1,5 milliarder kroner ekstra til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner

* 1,0 milliard kroner til økt låneramme for Husbanken

* 350 millioner kroner til idrettsanlegg, Avinor og riksveier

* 100 millioner til oppgradering av statlige universiteter og høyskoler

* 45 millioner i investeringstilskudd til trygghetsboliger

* 40 millioner til rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

Støre erkjenner likevel at han neppe får gjennomslag for kravene. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett går nemlig mellom regjeringspartiene og Frp.