Salget av anleggsmaskinr har holdt seg stabilt i flere år. Til neste år forventer MGF stagnasjon. Bildet er fra Vei og Anlegg-messen i 2022. Foto: Arve Brekkhus.

Salget av anleggsmaskinr har holdt seg stabilt i flere år. Til neste år forventer MGF stagnasjon. Bildet er fra Vei og Anlegg-messen i 2022. Foto: Arve Brekkhus.

Anleggsmaskinsalget på samme nivå – forventer nedgang i 2024

For tredje året på rad ble det solgt rundt 4.500 anleggsmaskiner i Norge. I 2024 forventer MGF en stagnasjon i salget i 2024.

Maskingrossisternes Forening (MGF) opplyser i en pressemelding at salget av anleggsmaskiner i 2023 endte med 4.572 maskiner totalt. Det er på omtrent samme nivå som i 2022 (4.508 maskiner).

– MGFs medlemmer er fornøyd med 2023, tatt i betraktningene utfordringer med prisutvikling og markedsutvikling. For 2024 forventer vi en stagnasjon av nysalget av anleggsmaskiner, sier MGF-direktør Tone Lindberg Grøstad.

Snudde i fjerde kvartal

Etter en tilbakegang i tredje kvartal steg anleggsmaskinsalget i fjerde kvartal slik at den ventede nedgangen i nysalget av anleggsmaskiner ikke ble en realitet, fastslår MGF.

I fjerde kvartal isolert ble det solgt 393 gravemaskiner på belter som er en økning på 9,8 prosent, men på grunn av svake salgstall tidligere i 2023 endte kategorien med en nedgang i salget på 8,4 prosent for året.

Samtidig fortsetter veksten i salg av hjuldrevne gravemaskiner, og totalt i 2023 er det en økning på 22,2 prosent målt mot 2022, skriver MGF i meldingen.

Sterk vekst for hjullastere

Ifølge bransjeforeningen har det i fjerde kvartal vært en sterk vekst i nysalget av hjullastere, og det ble totalt omsatt 371 hjullastere i kvartalet. Dette er en oppgang på 35,4 prosent målt mot samme kvartal i 2022.

Minigraverne har fortsatt fallet i nysalget gjennom året, og fjerde kvartal isolert endte med 159 solgte maskiner. Dette er en nedgang på 5,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2022. For 2023 samlet er tilbakegangen i nysalget av minigravere på 7,6 prosent, opplyser MGF.

Direktør Tone Lindberg Grøstad i Maskingrossisternes Forening (MGF). Foto: Liv-Runi Antonsen

Direktør Tone Lindberg Grøstad i Maskingrossisternes Forening (MGF). Foto: Liv-Runi Antonsen

Nullutslippsmaskiner

Utviklingen i nysalget av nullutslippsmaskiner har vært nedadgående siden toppåret 2021 for gravemaskiner og 2022 for alle typer maskiner.

2023 er det året med flest solgte nullutslippsmaskiner og høyeste andel av nysalget som nullutslipp etter oppstart i 2018, ifølge bransjeforeningen.

I 2021 var 4,7 prosent av de solgte gravemaskinene nullutslipp. For 2023 utgjør nullutslippsmaskiner 6,6 prosent av de solgte gravemaskinene (hjul og belte), opplyser MGF.

Det er salgstallene fra fjerde kvartal, hvor 83 nullutslippsmaskiner ble levert, som trekker opp resultatet.

– Leverandørene melder at bakgrunnen for den sterke veksten i siste kvartal, er leveranse av maskiner som var bestilt i 2021/22. De fleste skriver seg tilbake til den gamle tilskuddsordningen til Enova, opplyser Tone Lindberg Grøstad.

Av totalsalget på 4.572 maskiner er nullutslippsandelen i 2023 på 4,55 prosent. 2023 er dermed det året med høyest andel solgte nullutslippsmaskiner i Norge, opplyser MGF.

– Dette er en gledelig utvikling, men samtidig melder medlemmene våre om full brems i ordreinngang av denne typen teknologi etter endring av tilskuddsordningen, forteller Grøstad.