Illustrasjonsfoto: Tuva Skare

Illustrasjonsfoto: Tuva Skare

Anleggsmaskinsalget falt i siste kvartal 2022

Gjennom de tre første kvartalene av 2022 lå salget av anleggsmaskiner foran nivået fra året før, men i siste kvartal sank salget med 13 prosent. Samlet sett ble 2022-tallene nesten identiske med salgstallene fra 2021.

Det skriver Maskingrossisternes Forening (MGF) i en pressemelding.

Samlet salg for 2022 endte, ifølge meldingen, på 4.508 maskiner mot 4.503 i 2021.

Figuren viser salgsutviklingen i de største underkategoriene av anleggsmaskiner de siste fem årene. Illustrasjon: MGF

Figuren viser salgsutviklingen i de største underkategoriene av anleggsmaskiner de siste fem årene. Illustrasjon: MGF

Den største underkategorien av anleggsmaskiner, gravemaskiner på belter, har økt gjennom året, men i fjerde kvartal gikk denne underkategorien tilbake 24 prosent, med 342 solgte maskiner mot 450 i samme kvartal i 2021. For gravemaskiner på belter er dette det svakeste resultatet i et fjerdekvartal siden 2011, skriver MGF.

For året under ett, er det tilbakegang på de store underkategoriene hjullaster, som gikk ned ti prosent, og minigravere belter, som gikk ned fem prosent. Gravemaskiner på hjul hadde på sin side en salgsvekst på 34 prosent, og økte fra 249 solgte maskiner i 2021 til 333 maskiner i 2022. Veihøvler fikk en økning på 63 prosent, valsetog og anleggsvalser økte med 61 prosent, og asfaltutleggere økte med 51 prosent.

Fra 2022 skriver MGF at foreningens medlemmer har begynt å rapportere inn antall solgte nullutslippsmaskiner. Utviklingen i 2022 har, ifølge pressemeldingen, vært svakere enn prognostisert.

Fra oppstart av leveranser i 2018 og frem til og med 2021, skal det ha vært omtrent 100 nullutslippsgravemaskiner på belter med en vekt på over 8 tonn i det norske markedet. For 2022 endte MGFs medlemmer på et nysalg av 76 maskiner, pluss 26 elektriske minigravere.

MGF skriver at de er bekymret over økte kostnader og reduserte tilskudd til infrastrukturprosjekter. De melder videre om mye usikkerhet knyttet til utviklingen i 2023, og da spesielt knyttet til global uro og usikkerhet rundt offentlige prosjekter og investeringsvilje. En større reduksjon i igangsettelse av store prosjekter innenfor bygg og anlegg, vil få en innvirkning på nysalg og sysselsettingen i bransjen, advarer foreningen.