Tall fra MGF viser tilbakegang i salg av nullutslippsmaskiner.

 Tall fra MGF viser tilbakegang i salg av nullutslippsmaskiner.

MGF: – Den negative utviklingen i salg av nullutslippsmaskiner fortsetter

Salget av anleggsmaskiner tok seg opp i første kvartal, men MGF understreker at det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i 2023. Bransjeforeningen registrerer også at den negative utviklingen i salg av nullutslippsmaskiner fortsetter.

– Utviklingen av nysalget av nullutslippsmaskiner har vært svakere enn forventet gjennom 2022, og vi ser at dette sprer seg videre inn i første kvartal i år. Kvartalet vi nå har lagt bak oss har det laveste antall solgte elektriske gravemaskiner i et kvartal siden vi startet rapporteringen, kommenterer direktør Tone Lindberg Grøstad i Maskingrossisternes Forening (MGF), i en pressemelding.

Fra 2022 startet MGF-medlemmene å melde inn antall solgte nullutslippsmaskiner i kategoriene minigravere og gravemaskiner (inkluderer belter og hjul). Fra 2023  blir også nullutslippsmaskiner i kategorien hjullastere 0-60hk meldt inn.

MGF skriver i meldingen at de antar at tilbakegang for nullutslippsmaskiner skyldes utfordringer knyttet til infrastruktur, tilgang til energi utenfor storbyene, dårligere økonomi og fremtidsutsikter hos entreprenørene og til dels de statlige støtteordningene som ikke har dekket batterikontainere.

– Enova har akkurat lansert nye støtteordninger for nullutslippsmaskiner, og det er usikkerhet om hvordan denne vil slå ut for videre utvikling av nye modeller og nysalg. MGF vil følge situasjonen i tiden som kommer, sier Grøstad.

Fra 2022 startet MGF-medlemmene å melde inn antall solgte nullutslippsmaskiner i kategoriene minigravere og gravemaskiner (inkluderer belter og hjul). Fra 2023 blir også nullutslippsmaskiner i kategorien hjullastere 0-60hk meldt inn.

Fra 2022 startet MGF-medlemmene å melde inn antall solgte nullutslippsmaskiner i kategoriene minigravere og gravemaskiner (inkluderer belter og hjul). Fra 2023 blir også nullutslippsmaskiner i kategorien hjullastere 0-60hk meldt inn.

Illustrasjon: MGF.

Bedre enn forventet

Det har vært knyttet stor usikkerhet til hvordan nysalget av maskiner skulle utvikle seg i 2023, men første kvartal har vist seg å være bedre enn forventet. Det er totalt solgt 1.044 maskiner i kvartalet som er en økning på 3,9 prosent fra fjoråret, opplyser MGF.

Grøstad fremhever at det for tiden er mye usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i 2023.

– Det er for tiden nærmest brems i igangsettelse av nye boliger og en negativ utvikling for samferdselsbudsjettet. Kombinert med høye konkurstall i bransjen, frykter MGF at vi vil se en nedgang i nysalget av maskiner gjennom året, sier hun.

Tone L Grøstad
Tone L Grøstad

Nedgangen for beltegravere fortsetter

Etter en god økning på gravemaskiner på belter gjennom 2022, var det i siste kvartal i fjor en sterk tilbakegang på 20,4 prosent i denne kategorien. Dette fortsetter inn i 2023, hvor nedgangen i salget av gravemaskiner er ned 18 prosent til 335 maskiner dette kvartalet.

Det gravemaskiner i størrelsen 8-11 tonn (-27 prosent), 14 – 16 tonn (-34 prosent) og 21 – 24 tonn (-49 prosent), som har den største tilbakegangen, mens klassen 24 – 28 tonn viser en god økning på 24 prosent og endte med 67 solgte maskiner, opplyser MGF.

Tilbakegang for hjulgravere

Også gravemaskiner på hjul hadde en tilbakegang i første kvartal og endte på totalt 56 solgte maskiner. Dette er en nedgang på 20 prosent i forhold til første kvartal fjor. For denne underkategorien er det en tilbakegang i alle vektklassene.

I første kvartal er fortsatt hjullastere nest største underkategori, og øker med 17 prosent i forhold til fjoråret. I 2023 ble det solgt 257 nye hjullastere dette kvartalet. I 2022 hadde var det en tilbakegang på gruppene under 80hk, mens nå er det en forsiktig vekst også på de minste maskinene i siste kvartal.

Den sterkeste veksten er i gruppen 150 – 175hk med 51,6 prosent (totalt 47 maskiner i 1. kvartal) og gruppen 250 – 350hk med 48,9 prosent (totalt 67 maskiner i 1. kvartal), skriver MGF i meldingen.

Minigravere

Minigraverne holder fortsatt stand som tredje største underkategori under anleggsmaskiner, og endte i første kvartal opp med et nysalg på 217 maskiner. Dette er en vekst på 5 prosent fra samme kvartal i 2022. Det er de mindre størrelsene som har en tilbakegang, mens det er en vekst i de større klassene.

Den største gruppen er fortsatt 1,1 – 2 tonn, men disse har en tilbakegang på 15,9 prosent og endte med 90 solgte maskiner. Mens den største veksten kom i gruppen 5,1 – 6 tonn med 50 prosent og totalt 54 solgte maskiner, opplyser MGF.