– Vi er glad Bergen kommune velger å prioritere utomhusanleggene på skolene så høyt at de lager egne totalentrepriser for disse arbeidene, sier prosjektleder Oddvar Grønseth i Svein Boasson AS.

Anleggsgartner Svein Boasson bygger for Bergen kommune

Anleggsgartner Svein Boasson har nylig signert to kontrakter på utemiljø for Bergen kommune til en samlet verdi av 20,5 millioner kroner.

Den ene kontrakten er for Bymiljøetaten i Bergen på opprustning av Lynghaugparken i Fyllingsdalen til en verdi på ti millioner kroner, opplyser selskapet i en pressemelding.

Dette prosjektet handler i stor grad om å åpne opp tidligere rørlagte bekkeløp. Parken blir mer tilgjengelig for publikum med lettere adkomst til bekken, ny belysning og etablering av oppholdsplasser. I tillegg skal det etableres HC-parkeringer og utføres grunnarbeider for det planlagte skateanlegget som kommer i tilknytning til parken.

– Arbeider med grønne løsninger og spesielt åpning av bekkeløp i etablerte parkområder er spennende oppgaver. Det å bringe vannet tilbake med alle de positive verdier det gir, er virkelig oppgaver vi ser frem til å ta fatt på, sier prosjektleder Oddvar Grønseth hos Svein Boasson.

Prosjektet starter opp i desember og skal være ferdigstilt sommer 2021. Landskapsarkitekt er Norconsult.

Anleggsgartneren har også signert kontrakt på totalentreprise med Bergen kommunes etat for bygg og eiendom på opprustning av uteområdet ved Fridalen skole, til en verdi på 10,5 millioner kroner.

Fridalen skole ligger i Årstad bydel og stod ferdig i 1939. Den ble tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel, kjent som skolearkitekten i Bergen. Gamle bilder viser at skolegården fra den opprinnelse alltid har vært en asfaltplass, som var en helt vanlig måte å tenke skolegård på før i tiden. Skoleplassen skal nå gjennomgå en total oppgradering som tilrettelegger for bruk tilpasset dagens krav til universell utforming og aktivitet.

– Vi er glad Bergen kommune velger å prioritere utomhusanleggene på skolene så høyt at de lager egne totalentrepriser for disse arbeidene, uttaler Oddvar Grønseth.

Sammen med et prosjektteam fra blant annet TAG Arkitekter, Bergen Rørteknikk, Bravida Norge og Byggmester Kjell Aarvik starter Boasson nå opp arbeidet med å detaljprosjekterte utomhusanlegget på Fridalen skole.